Arvsavsägelse efter arvlåtarens död

2015-08-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej igen! Jag ställde en fråga och fick ett snabbt svar. Men behöver ändå reda ut en sak. Min fråga löd; Min far har nyligen avlidit. Kan jag avstå mitt arv till förmån till min bror eller mina barn. Svaret jag fick av er var; Om jag avsäger mig arvet( det gäller väl om min far fortfarande lever eller?) går det till min bror. Om jag avstår arvet (det gäller väl när min far redan avlidit eller?) går det till mina barn. Är det rätt tolkat? Innebär det att det är omöjligt för mig att avstå mitt arv till förmån till min bror. Att han får ta del av arvet och ej mina egna barn.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

En arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv även efter dödsfallet. Hur en arvsavsägelse ska ske efter arvlåtarens död är inte reglerat i lag. Enligt Skatteverkets handledning för bouppteckningsärenden m.m. ska en arvsavsägelsehandling lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Om en särskild handling saknas kan arvsavsägelsen antecknas i bouppteckningen och skrivas under av den som avsäger sig arv. Vid en arvsavsägelse fördelas arvet mellan övriga arvingar.

Om du gör en arvsavsägelse kommer hela arvet tillfalla din bror under förutsättning att ni är ensamma arvingar.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (316)
2020-11-28 Arvsavstående efter dödsfall
2020-11-15 Går skulden i arv? Hur avsäger man sig sin rätt till arv?
2020-11-11 Arv vid arvsavstående respektive arvsavsägelse
2020-11-09 Kan en bröstarvinge avsäga sig sitt arv?

Alla besvarade frågor (86590)