Arvsavsägelse

Min farfar har avlidit och min far gjorde en arvsavsägelse enligt 17 kapitlet, 2 §, tredje stycket. Min faster ärvde då min fars laglott och jag fick ej ta del av arvet.

Hur kommer det här sig att jag blir arvslös som avkomling till min far som gjort arvsavsägelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din far har gjort en "arvsavsägelse" enligt 17 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB) och detta gäller som huvudregel gentemot hela dennes arvsgren. Det innebär precis som du säger att du som är arvinge efter din far inte heller får ta del av din farfars arv.

Det ska dock sägas att bestämmelsen är dispositiv, vilket innebär att din far kan avstå från arvet bara för sin del och fortfarande låta dig "ta hans plats" om han önskar. Det är dock upp till din far att göra detta i så fall och utgångspunkten är som sagt att arvsavsägelsen gäller även gentemot dig.

Det vanligaste är att arvingen (din far) får någon form av ersättning för sin arvsavsägelse. Har han inte fått det kan han, trots sin arvsavsägelse, få ut "skälig ersättning" vid din farfars död om din far önskar.

Skillnaden mellan arvsavsägelse och arvsavstående

Din far har gjort en arvsavsägelse (17 kap. 2 § ÄB), vilket görs medan din farfar fortfarande är vid liv. En sådan kan inte tas tillbaka och gäller, som sagt ovan, även gentemot dig.

Det är dock möjligt att istället göra ett arvsavstående, dvs. att din far avstår från arvet utan att avsäga sig arvet. I så fall träder du in i hans ställe enligt 2 kap. ÄB. Detta görs i så fall först då din farfar är avliden.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig!

Med vänliga hälsningar,

Filip KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo