Arvsavsägelse

2020-01-30 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej,Önskar lite information vid avsägelse av arvsrätt. Vi har fått ett arv som vi avsäger oss ifrån. När man avsäger arvet efter en avliden, vad händer för vår del då? Blir det några eftergifter? Skyldigheter mot dödsboet? Eller är vi helt "fria" från vår del i testamentet? Ställer frågan här då jag inte får något svar från den juristbyrån som har hand om bouppteckningen.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsavsägelse kan antingen ske före eller efter dödsfallet av personen i fråga. I detta fallet är det fråga om avsägelse efter dödsfallet och det kallas arvsavstående. Arvsavstående är inte direkt reglerat i lagen som arvsavsägelse är (vilket man kan göra medan personen (arvlåtaren) fortfarande är i livet). Efter att en person gjort ett arvsavstående ska arvet ska fördelas såsom arvtagaren avlidit före arvlåtaren och alltså följa ordningen enligt andra kapitlet i ärvdabalken.

Då man avstår från arvet så blir alltså resultatet att man inte längre klassas som dödsbodelägare och det man skulle erhållit går till resterande/andra delägare. Det ska alltså inte finnas några skyldigheter för er kvar efter att ni gjort en avsägelse och ni borde vara helt fria om allt gått rätt till. Ett avstående ska vara skriftligt och inges i samband med bouppteckningen till skatteverket, detta måste också inte ha några villkor för att vara fullt giltigt. Det framgår inte om ni redan gjort avståendet men ifall ni lämnat ett riktigt så borde ni inte ha några ytterligare skyldigheter.

Med vänliga hälsningar

Lisa Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (98708)