Arvsavsägelse

2019-06-30 i Arvsavstående
FRÅGA
Kan man göra en arvsavsägelse efter att en person har dött? Sitter i en jobbig situation då min far har avlidit för några månader sedan och det är ingen i familjen som känt sig manad till att ta tag i varken bouppteckning eller någonting annat än begravningen. Vi trodde att det skulle gå lätt till i och med att vår far var en fattig fötidspensionär och inte hade många ägodelar, tänkte att vi skulle kunna ansöka om dödsboanmälan hos kommunen och sen var det klart med det... Men ack så fel jag hade...Fick reda på att han ägde tomter, och när vi tog oss en titt på dem så är både tomterna i såpass uselt skick att det knappt ens går att kunna skänka bort till någon gratis, men socialen och kommunen vill att vi ska göra en bouppteckning och använda hans "tillgångar" till att betala omkostnaderna med begravning m.m...Men dessa "tillgångar" är såpass obrukbara att det skulle vara en ren omöjlighet att sälja, så vi blev tvugna att betala en begravning på över 17 tusen kronor ur vår egen ficka då man inte får bistånd när det finns "tillgångar" i dödsboet. Tack vare detta är det nu ingen som vill göra en bouppteckning, för vi vill inte ha fler utgifter. Utgifter för jurister, utgifter för mäklare m.m och utgifter för att städa lägenheten som han bodde i? NEJ TACK. För att inte tala om utgifter för att reparera hus och tomter för att göra dem i säljbart bruk. Tomterna ligger så dåligt till att värdet i dem skulle vara långt under kostnaderna vi skulle behöva lägga ut att renovera
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad finns det för alternativ om man inte vill ha med arvet samt hanteringen av dödsboet att göra?

Det framgår av 17 kap 2 § Ärvdabalken (ÄB) att man har rätt att avsäga sig sitt arv. Att avsäga sig arvet får konsekvensen att arvet istället tilldelas övriga arvingar. Man kan som alternativ avstå arv. Det betyder att arvet istället tilldelas arvingarna till den som avstått arvet, det vill säga till dina eventuella barn i ditt fall. Ett tredje alternativ är att överlåta arvsrätten, vilket man kan göra till vem man vill.

Följden av att avsäga sig sitt arv

En arvinge kan avsäga sig sitt arv både efter och före dödsfallet. Avsäger man sig arvsrätten efter dödsfallet är man inte längre dödsbodelägare i dödsboet. Avsäger man sig arvsrätten innan dödsfallet räknas man inte längre som arvinge överhuvudtaget.

Vem är skyldig att ta hand om dödsboet?

Dödsboet ska förvaltas av arvingar och universella testamentstagare (personer som genom testamente har rätt till del av kvarlåtenskapen), dessa benämns tillsammans dödsbodelägare. Detta framgår av 18 kap 1 § ÄB. Dödsbodelägarna kan begära att förvaltningen av dödsboet istället ska utföras av en boutredningsman (19 kap. ÄB). Då åligger inget ansvar på dödsbodelägarna beträffande förvaltningen.

Dödsbodelägarna, eventuell boutredningsman och eventuell testamentsexekutor ska tillsammans utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta bouppteckningen (20 kap. 2 § ÄB). Samtliga dödsbodelägare ska kallas till förrättningen.

Behöver man ansvara för bouppteckningen när man frånsagt sitt arv?

Enligt min bedömning har man ingen skyldighet att ansvara för bouppteckningen om man avsäger sig sin arvsrätt innan bouppteckningen. Konsekvensen av det blir att man inte har rätt till arv och således inte räknas som dödsbodelägare.

Hoppas svaret varit till någon hjälp. Jag tolkade din fråga som att du ville veta mer om arvsavsägelse samt vad det innebär.

För vidare rådgivningen rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (276)
2020-02-13 Arvsavstående och dödsbodelägares ansvar
2020-01-31 Kan man avstå sitt arv?
2020-01-30 Arvsavsägelse
2020-01-30 Vad händer om en bröstarvinge inte vill få ut sitt arv?

Alla besvarade frågor (77159)