Arvsavsägelse

2017-02-14 i Arvsavstående
FRÅGA
Har en son i ett tidigare förhållande. Om han går med på arvsavsägelse är det något jag bör tänka på.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

En arvsavsägelse innebär avsägelse av rätt till framtida arv. Man avtalar på sätt och vis bort sin framtida rätt till arv. En sådan avsägelse ska som huvudregel ske skriftligen hos arvlåtaren. Det kan även ske genom ett godkännande av ett testamente (som inskränker sin legala arvsrät), detta framgår av Ärvdabalken 17 kap. 2§. Arvingen saknar därmed rätt till arvet när arvlåtaren dör. Vidare är ett formellt kriterium att en arvinge måste vara myndig då avsägelsen görs.

Bröstarvingar, har som huvudregel en laglottsrätt (vilket motsvarar halva arvsrätten), vilken som huvudregel inte kan avsäga sig utan att man fått värdet motsvarande laglotten. I vissa fall anses det möjligt att en bröstarvinge avsäger sig till arv med bindande verkan, även om avtalet innefattar en avsägelse utan vederlag. Om egendom, som motsvarar laglottens värde, tillfaller någon som är närstående till arvingen kan bröstarvingens intresse anses vara tillvarataget. Sådana närstående är i regel make och bröstarvingar. Om så sker, finns det inte skäl för att kräva ytterligare vederlag.

En bröstarvinges arvsavsägelse medför även verkningar för dennes barn, som efter en avsägelse som huvudregel inte heller får del av arvet. Om man vill undvika detta kan en uttrycklig överenskommelse göras mellan arvlåtaren och den avstående arvingen. Detta kallas för arvsavstående, avsägelsen blir då begränsad till att endast gälla den särskilda arvingen, vilket följer av Ärvdabalken 17 kap. 2§ 3st.

Viktigt att tänka på då en arvsavsägelse ska göras, om detta ska göras skriftligen till arvlåtaren, att arvsavsägelsen är tydligt formulerad i en skrivelse, där det framgår att det just handlar om en arvsavsägelse. Det är viktigt att inga otydligheter förekommer, så att arvsavsägelsen blir föremål för tolkning. Vidare, ur bevissynpunkt, är det även viktigt att båda parter styrker med sitt namn, datum samt underskrift! Har personen fått vederlag är det även bra att skriva ned detta.

Hoppas svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (347)
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv
2021-08-03 Hur avsäger jag mig min rätt till arv?
2021-07-29 Skydda arv från utmätning?

Alla besvarade frågor (95760)