Arvsavsägelse

Hej Jag undrar om man kan skriva nån form av brev där man avsäger sig sin rätt till arv (även arvslotten) efter sin mamma? Hur ska brevet skrivas i så fall. Måste det vara någon som man avstå för eller räcker det att det bara står Att jag vill inte ärva henne? Tacksam för svar och eventuell mall för brev. Hälsningar Lea

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arvsavsägelse finns i 17 kap. 2§ Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). De formella kriterierna för att avsäga sig ett arv är att arvingen inte är underårig samt att avsägelsen görs skriftligt hos arvlåtaren (i ditt fall hos din mor) eller genom godkännande av testamente. Bröstarvingar har dock en laglottsrätt (laglotten motsvarar halva arvsrätten) vilken de som huvudregel inte kan avsäga sig utan att ha fått skäligt vederlag eller egendom vars värde motsvarar laglotten. Är inte dessa förutsättningar är uppfyllda är arvsavsägelsen dock giltigt till den del avsägelsen avser arvet i övrigt.

Det är dock i vissa fall möjligt för en bröstarvinge att med bindande verkan avsäga sig laglottsrätten även om avtalet innefattar ett avsägelse utan vederlag. Om egendom motsvarande laglotten tillfaller någon som är närstående till arvingen (make, bröstarvingar osv.) kan arvingens intresse anses tillvarataget och det finns då inte skäl för att kräva ytterligare vederlag.

Utgångspunkten är att en bröstarvinges arvsavsägelse medför verkningar även för dennes bröstarvingar som inte heller får del av arvet. Detta kan dock undvikas genom en uttrycklig överenskommelse (arvsavstående) mellan arvlåtaren och den avstående arvingen, se 17 kap. 2§ 3st. Ärvdabalken. Avsägelsen blir då begränsad till att endast gälla arvingen personligen, och således inte dennes bröstarvingar. Att avståendet är personligt kan även framgå av omständigheterna vid avtalets ingående.

Angående det skriftliga finns inga specifika krav på hur en arvsavsägelse ska formuleras, utan det räcker med en enkel skrivelse där det framgår att du avser att göra en arvsavsägelse (eller arvsavstående till förmån för dina barn) som du styrker med namn, datum och underskrift. Har du fått skäligt vederlag kan det vara bra att skriva ner detta och att du inte har något anspråk på att utfå något mer.

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo