Ärver mina särkullbarn av min nuvarande makes tillgångar?

Hej,jag o mannen har ett gemensamt barn.Jag har två barn med in i äktenskapet.Vi har separata bankkonto,men äger halva huset var.Om jag går bort innan min man,förstår jag det som att mina två barn från ett annat äktenskap,ärver 1/3vardera av mina tillgångar.Men ärver barnen även 1/3 vardera av min mans bankkonto?Eller det är bara mina pengar?Vi har inget testamente.På vilket sätt kan vi skydda min man om jag går bort före honom?Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Arv regleras i Ärvdabalken (ÄB)
Lagen och arvsrätten är baserad på familje- och släktingemenskap.
Dina två barn från tidigare förhållande, enligt lagen benämnda som särkullbarn, har inte rätt att ärva efter din nuvarande man då dessa inte är hans barn. Endast ert gemensamma barn har rätt att ärva efter din man. Däremot har alla dina tre barn rätt till arv efter dig.

Om du går bort först:
Eftersom du har tre barn, så ska dina tillgångar delas lika mellan dina tre barn. Precis som du säger så kommer dina barn ärva 1/3 vars. (2 kap. 1 § ÄB)
Dina barn sedan tidigare förhållande kommer att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB)
Däremot kommer ert gemensamma barn få vänta med att få ut sitt arv. Eftersom du är gift kommer arvet istället tillfalla din man och ert gemensamma barn har därför rätt till både arv efter dig och arv efter sin pappa när din man går bort. (3 kap. 1 § ÄB)

Om din man går bort först:
Endast ert gemensamma barn har rätt till arv efter din man. (2 kap. 1 § ÄB)
Eftersom ni är gifta så kommer arvet tillfalla dig och barnet får ta del av arvet först när även du har gått bort. När du går bort kommer denna del att räknas bort från dina tillgångar och utgöra ert gemensamma barns arv efter sin pappa. (3 kap. 2 § ÄB) Resterande av dina tillgångar som blir kvar kommer sen delas lika mellan dina barn.
Dina barn sedan tidigare förhållande tar alltså inte del av din mans tillgångar.

Sammanfattningsvis så ärver alltså inte dina barn från tidigare förhållande något från din mans bankkonto. Eftersom de endast har arvsrätt efter dig, är det endast dina tillgångar som de kan ärva. Din man skyddas på så vis automatiskt genom arvsrätten. Om du går bort först, kommer alla dina barn ärva dina tillgångar, men endast dina barn från tidigare förhållande kan få ut sitt arv direkt medan ert gemensamma barn får ut sitt arv först när din man också går bort.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, du får gärna ställa en ny fråga om du har fler funderingar.

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning