Ärver mina barn om jag skulle avstå arvet efter min pappa?

2019-07-12 i Arvsavstående
FRÅGA
om jag avstår arv efter far till förmån för styvmor, kan mina barn sedan ärva henne?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (här förkortad ÄB). Jag utgår från att du funderar kring vad som händer med arvet efter din far, om du skulle avlida innan din styvmor och jag kommer därför att besvara frågan utifrån det förhållandet.

Huvudregeln inom arvsrätten är att du ärver din far eftersom du är hans bröstarvinge (biologiska avkomling), 2:1 ÄB. Har du hunnit avlida, kommer dina barn istället att ärva din far enligt samma bestämmelse. Bröstarvingar ingår i första arvsklassen, dvs. de som i första hand får ta arv. Om du dör, tar dina barn som utgångspunkt arv efter dig.

Du har möjlighet att avstå arv till förmån för din styvmor genom sk. efterarv. Efterarv innebär alltså att du avstår arvet men har rätt till arv efter att din styvmor har dött, 3:9 ÄB. Genom den bestämmelsen ärver du enligt 3:2 ÄB. Där stadgas att den först avlidne makens bröstarvinge (bland annat och i första hand) tar arv efter den efterlevande maken med hälften av den efterlevande makens bo. Du kan alltså välja att avstå från att få ut ditt arv efter din pappa och istället få ut arvet när din styvmor har dött. Skulle du inte leva vid tidpunkten för hennes död, ärver istället dina barn enligt istadarätten, dvs. att dina barn har rätt att ärva i ditt ställe eftersom att du har avlidit (2:1 andra stycket ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (276)
2020-02-13 Arvsavstående och dödsbodelägares ansvar
2020-01-31 Kan man avstå sitt arv?
2020-01-30 Arvsavsägelse
2020-01-30 Vad händer om en bröstarvinge inte vill få ut sitt arv?

Alla besvarade frågor (77164)