Ärver min make egendomen som jag köpt innan äktenskapet?

2020-07-29 i Make
FRÅGA
Jag är gift med en man och vi har inga gemensamma barn utan han har två barn och jag har två barn i tidigare äktenskap. Jag äger en lägenhet som vi bor i och har även en sommarstuga. Både lägenhet och sommarstuga ägde jag innan vi gifte oss. Ärver min man mig om jag går bort? Ärver våra barn oss båda eller ärver hans barn bara honom? Vi har tänkt att skriva testamente men vill veta vad som gäller innan vi skriver.Tacksam för svar
SVAR
Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din make ärver er gemensamma egendom (lägenhet och sommarstuga) efter din bortgång.

För att kort besvara din fråga: ja, det gör han - ifall det inte finns ett förbehåll om att egendomen ska utgöra enskild egendom. Huvudregeln är att makar ärver varandra och att den avlidnes kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). Juridiskt sett ska först en bodelning ske mellan makarna vid arv 9 kap. 1 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelningen innebär att er gemensamma egendom, som klassas som giftorättsgods, delas lika mellan er.

Frågan är då ifall sommarstugan och lägenheten utgör giftorättsgods för att den ska kunna delas lika.

Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild 7 kap. § 1 ÄktB. För att avgöra vad som är enskild egendom, återfinns en lista i 7 kap. 2 § ÄktB. I den listan omfattas inte egendom som en make köpt som enskild, oavsett om denna egendom köptes innan/under äktenskapet. Det innebär motsatsvis att egendomen i detta fall klassas som giftorättsgods och alltså ska delas lika mellan er vid en eventuell bortgång.

Det bör noteras att, det faktum att fastigheterna utgör giftorättsgods inte innebär att din make har äganderätt till dem, utan snarare att (netto) värdet av fastigheterna ska delas lika mellan er vid bodelningen (11 kap. 3 § ÄktB). Vill du istället att egendomen inte ska ingå som giftorättsgods, bör du istället skriva ett äktenskapsförord där du föreskriver att egendomen ska klassas som enskild (7 kap. 3 § ÄktB).

Vidare bör du observera att, oavsett om egendomen slutligen klassas som giftorättsgods eller enskild egendom, har dina barn (bröstarvingar) rätt att först få ut sin andel av egendomen i och med arvsordningen (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Vad gäller testamente, kan ett sådant endast delvis reglera vem som ska ärva vad, då bröstarvingar alltid har rätt att få ut sin del av andelen. Vill du istället reglera egendomen vad gäller specifikt din make, rekommenderas istället att ni skriver ett äktenskapsförord. Ett testamente kan givetvis stärka din avsikt om hur stor andel som ska tillfalla vem.

Har du någon mer fråga eller vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord, är du välkommen att vända dig till någon av våra jurister på Lawline, 08-533 300 04.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (456)
2021-01-22 Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall
2021-01-22 Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall

Alla besvarade frågor (88413)