Ärver man skatteskulder?

FRÅGA
Om det inte finns några pengar i dödsboet vem betalar då skatteskulden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En grundregel inom svensk rätt är att man inte ärver någons skulder. Om det inte finns pengar i dödsboet som täcker skatteskulden, behöver därför inte dödsbodelägarna betala skatten med egna pengar. Skatteskulden kommer istället att restföras till Kronofogden och skrivs av efter fem år.

I det fall dödsboet får brev från Kronofogden om "skuld att betala" eller likande, innebär det att det finns en skuld registrerad för den avliden och den som är förrättare för dödsboet får brevet. Därmed är det dödsboet som står med i Kronofogdens register och inte den som får brevet. Men om det är så att dödsbodelägarna redan har delat upp den avlidens tillgångar mellan sig, innan den avlidens skulder var betalda, ska dödsbodelägarna lämna tillbaka så mycket av tillgångarna till dödsboet att det täcker skulden. Vidare är dödsbodelägarna solidariskt betalningsansvariga, vilket innebär att de måste täcka upp för varandra om någon av dem hunnit göra sig av med tillgångar att denne inte kan betala tillbaka sin andel av skulden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (907)
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt
2021-03-22 Jämkning av förmånstagarförordnande

Alla besvarade frågor (91059)