Ärver makar skulder?

FRÅGA
Hejsan,Om jag har lån som står på mitt personnummeroch jag dör - blir min fru betalningsskyldig för mitt lån då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).

När en make avlider görs en bodelning

När en make avlider görs en bodelning och allt giftorättsgods delas mellan makarna (9 kap 1 § ÄktB, 10 kap 1 § ÄktB). Innan giftorättsgodset läggs samman dras respektive makes skulder från giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att din skuld räknas av från din del av giftorättsgodset innan giftorättsgodset läggs samman och påverkar inte din frus del. Din del efter bodelningen är dödsboet efter dig.

Lån som du står för ska lösas med tillgångar i dödsboet

Lån som endast en av makarna står för ska lösas med tillgångarna i dödsboet efter dig. Din fru som efterlevande blir inte skyldig att betala dina lån om pengarna i dödsboet inte räcker till. Din fru som efterlevande blir alltså inte skyldig att betala dina lån med sin del efter att bodelningen har gjorts.

Sammanfattningsvis

Nej, din fru kommer inte att ärva din skuld och bli betalningsskyldig för ditt lån.

Vad gäller för gemensamma lån?

Till sist tänkte jag bara nämna vad som gäller om ni har tagit lån tillsammans. Om ni har gemensamma lån svarar ni solidariskt för dessa, vilket innebär att banken kan kräva vem den vill på hela skuldbeloppet. I det fallet är din fru fortsatt skyldig att betala av lånet om du avlider.

Hoppas att du har fått svar din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Vänligen,

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll