Ärver makan den avlidna makens andel i en samägd lägenhet?

2019-01-31 i Make
FRÅGA
Hej,Min man och en annan person har köpt en lägenhet tillsammans. Ärver jag hans del om han dör? Har jag rätt till halva hans del om vi skiljer oss?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Din fråga regleras i både Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Ärver du hans del av lägenheten?
Eftersom din man äger antigen halva eller en del av lägenheten bör lägenheten ingå i hans kvarlåtenskap eftersom en viss procent av lägenheten är hans egendom (1 § Lag om samägande rätt).

Enligt den legala arvsordningen ärver den efterlevande makan/maken hela kvarlåtenskapen av den första avlidna maken/makan. Om det finns gemensamma barn ärver du hela din makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, barnen får då vänta på efterarv. Men om det finns särkullbarn (barn till din make men inte till dig) kommer barnet ha rätt till sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB). Jag antar nu, utifrån frågan, att det är du som kommer ärva hela kvarlåtenskapen från din man.

Eftersom din man då äger en del av lägenheten kommer troligtvis hans andel i lägenheten att ingå i hans kvarlåtenskap. Hans andel i lägenheten ingår då i kvarlåtenskapen som du kommer ärv. Därför kommer du troligtvis (om inget testamente föreligger) att ärva hans del av lägenheten om han avlider. (3 kap. 1 § ÄB).

Rätt till halva hans del om ni skiljer er?
För att du ska ha rätt till en halva hans andel i lägenheten vid en skilsmässa krävs det att hans andel kommer ingå i bodelningen som ska göras vid en skilsmässa. Egendom som makarna har som är klassificeringen som giftorättsgods ska ingå i bodelningen. Det är sedan värdet av giftorättsgodset som ska delas lika mellan makarna. Hälften av värdet tillfaller dig och hälften din man (10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 1 och 3 § ÄktB).

Giftorättsgods är egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som har gjorts till enskild egendom genom ex. äktenskapsförord eller genom gåva/testamente/arv med villkoret att det ska vara enskild egendom (7 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Om lägenheten är din makes enskilda egendom kommer lägenheten inte att ingå i bodelningen. Värdet av lägenheten, lägenhetens andel, kommer då i sin helhet tillfalla din make. Du har då ingen rätt till en del av det värdet. (7 kap. 1 och 2 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 1 och 3 § ÄktB).

Om lägenheten skulle ingå i bodelningen värdet av hans andel i lägenheten att tas med i beräkningen om hur stor giftorättsgodset blir och hur mycket ni ska få ut var i bodelningen. Indirekt har du då rätt till halva hans andel i lägenheten. Men troligtvis kommer andelen i lägenheten att tillfalla din make vid själva lottläggningen (11 kap. 7 § ÄktB).

Så beroende på om andelen i lägenheten är giftorättsgods eller enskild egendom kommer påverkas i fall makens andel lägenheten ska ingå i bodelningen eller inte. Är lägenheten giftorättsgods ska värdet av makens andel att tas upp i bodelningen. Troligtvis kommer dock din makes andel i lägenheten att tillfalla din make vid fördelningen av boet.

Om andelen är enskild egendom kommer lägenheten inte att ingå i bodelningen. Du har då inget rätt till halva värdet av din makes andel i lägenheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (348)
2019-05-25 Arv vid äktenskapsförord
2019-05-11 Vad händer med arvet från en efterlevande make när denne dör och den ända arvsberättigade person vid liv är en arvberättigad person till den först avlidna maken?
2019-05-03 Vem ärver min bostad?
2019-04-28 Efterlevande makes åberopande av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken och dess konsekvenser på bodelningen

Alla besvarade frågor (69284)