Ärver jag min man eller ärver hans mor och bröder?

2017-05-04 i Make
FRÅGA
Hej. Vi ska gifta oss snart. Jag har barn sen tidigare men inte min blivande make. Vi ska skriva äktenskapsord pga jag har gamla skulder som jag tänker söka skuldsanering för. Undrar hur det blir om min make dör före mig? Ärver jag allt själv eller ska det delas med hans mor, bröder? Behöver vi skriva både äktenskapsord och testamente?Tacksam för klara svar. Mvh Blivande fru.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering av arvsfördelning finns i ärvdabalken (ÄB) och reglering av makarnas tillgång finner du i äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning efter upplöst äktenskap

Om ena maken dör så upplöses äktenskapet och en bodelning ska då göras innan en arvsfördelning kan göras, (1 kap 5 § och 9 kap 1 § ÄktB). Hälften av ert gemensamma giftorättsgods tilldelas vardera part, (11 kap 2 § ÄktB). Giftorättsgods är alla de tillgångar som inte är enskild egendom, (7 kap 1 § ÄktB). Enskild egendom kan vara sådan egendom som ni skrivit i era äktenskapsförord ska vara enskild, en gåva någon gett med villkoret att den ska vara enskilt etc., (se 7 kap 2 § Äkt). Den del som tilldelas dig vid en bodelning får du med full äganderätt, vilket innebär att du får disponera den hur du vill. Efter att en bodelning gjorts så kan man börja fördela arvet.

Arvet efter ena makens död

Huvudregeln är att makar ärver varandra, det innebär om din make dör så kommer du att ärva all kvarlåtenskap, (3 kap 1 § ÄB). Denna kvarlåtenskap ärver du med fri förfoganderätt (jfr full äganderätt), det innebär att du kan fritt disponera över egendomen, såsom att sälja, nyttja, förbruka eller skänka bort den. Dock har du inte möjlighet att testamentera bort kvarlåtenskapen, (3 kap 2 § 1 st sista meningen). Undantag till att du får ärva all kvarlåtenskap är om din make skrivit testamente om att viss egendom ska tilldelas en annan person. Dock har du alltid rätt till ett minimibelopp om cirka 179 000 kr (fyra prisbasbelopp). Dessa 179 000 kr kan utgöra både din del av bodelningen, eventuell enskild egendom och arv. Exempelvis: Om du får 50 000 kr genom bodelningen. Du har en bostad som är enskild egendom värd 100 000 kr. Du har alltså tillgångar på 150 000kr, enligt denna "minimiregel" så har du i vart fall rätt att få ut 29 000 kr av arvet från din make, (3 kap 1 § 2 st ÄB).

Eftersom din man inte har något barn sedan tidigare, s.k. särkullbarn, så är det ingen annan än du som maka som ärver din makes kvarlåtenskap om han inte upprättat något testamente. Det är inte för ens du också dör som din makes arvingar har rätt till arv från din make, ett s.k. efterarv. De som har rätt till efterarv är din makes föräldrar, syskon eller syskonbarn. Om du och din man skulle få ett gemensamt barn är det självklart denne som blir arvtagare till efterarvet och inte din makes förälder, syskon eller syskonbarn, (3 kap 2 § ÄB).


Sammantaget, så behöver ni inte skriva något äktenskapsförord eller testamente för att du ska få ärva hela kvarlåtenskapen från din make. Det innebär att du ärver både giftorättsgods och enskild egendom. Din makes kvarlåtenskap kommer alltså inte tilldelas någon annan förrän du dör. Det som kan göra att din makes arv blir tilldelad någon annan är genom testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (476)
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?
2021-06-27 Vad innebär giftorätten?
2021-06-24 Hur fungerar det att sitta i orubbat bo när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (94159)