Ärver halvsyskon?

2020-04-13 i Arvsordning
FRÅGA
Vem ärver efter en person som inte har lämnat testamente efter sig och ...... som inte är gift och aldrig har varit gift... som inte har haft barn - varken egna barn eller adopterade barn eller särkullbarn... vars moder har avlidit... vars fader fortfarande är vid liv... som har ett enda helsyskon från samma moder och samma fader som han själv... som har två halvsyskon från sin faders andra (dvs senare) äktenskapVänligen besvara frågan *även* utifrån det antagandet att den avlidnes fader inte längre skulle vara vid liv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter refererad till som ÄB. Inom arvsrätten finns det 3 olika arvsklasser, dessa reglerar vem eller vilka som har bäst rätt till arv. I första arvsklassen finner vi bröstarvingar till den avlidne. I andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar och i händelsen att dessa är avlidna ärver syskon till den avlidne, alternativt syskonbarn om syskon avlidit. I arvsklass två kan även halvsyskon ärva ifall dennes förälder avlidit. I arvsklass 3 finner vi farföräldrar och morföräldrar till den avlidne. (2 kap. 1 §, 2 kap. 2 § och 2 kap. 3 § ÄB)

Hur fördelas arvet om fadern lever?

I detta fallet kommer arvet efter den avlidne tillfalla 50% till fadern och 50% till helsyskonet. Helsyskonet ärver med andra ord den del som skulle tillfallit den avlidnes mor om denne varit i livet. (2 kap. 2 § ÄB)

Hur fördelas arvet om både fadern och modern avlidit?

I detta fallet kommer istället arvet fördelas som följande: Arvet kommer delas lika mellan den avlidnes fader och moder. Därefter kommer helsyskonet ärva hela den del av arvet som skulle tillfalla den avlidnes mor. Den del som skulle tillfalla den avlidnes far kommer delas lika på faderns 3 barn, det vill säga helsyskonet och de 2 halvsyskonen. (2 kap. 3 § ÄB)

Hoppas det var svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1522)
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?
2020-11-22 Vem ärvet och hur påverkar efterlevande make arvets storlek
2020-11-21 Vem har rätt att till arv efter min svägerska när hon dör?
2020-11-21 Vem ärvet barnet?

Alla besvarade frågor (86427)