Ärver efterlevande make även enskild egendom?

2020-12-21 i Make
FRÅGA
Är gift och har ett gemensamt barn. Jag har en förmögenhet som jag fått genom arv och som är min enskilda egendom. Min fråga: Om jag avlider, ärver min maka alla mina tillgångar med fri förfoganderätt, inklusive tillgångar som är min enskilda egendom? Om inte vad gäller? Testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärver efterlevande make även enskild egendom?

Att egendomen är enskild påverkar inte efterlevande makes arvsrätt, då även den enskilda egendomen är kvarlåtenskap.

Maken kommer alltså att erhålla den enskilda egendomen med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § ärvdabalken.

Sammanfattning

Egendomen, i det här fallet den ärvda förmögenheten, kommer att tillfalla din maka vid din bortgång.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (452)
2021-01-13 Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?
2020-12-27 Ärver min make efter mig?
2020-12-21 Ärver efterlevande make även enskild egendom?
2020-12-16 Vad har den efterlevande maken rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88151)