Arvegods i Marocko

FRÅGA
Maken är även marockansk medborgare, vi har registrerat giftermål i Sverige och Marocko. Vilken arvsrätt gäller om vi äger egendom i Marocko?
SVAR

Hej!

Tack för att du har ställt din fråga till oss på Lawline.

Den gällande huvudregeln inom internationell arvsrätt är att lagen som tillämpas ska vara den från landet där den avlidne bodde vid sin död. Den avlidne kan dock i speciella situationer, där den har en koppling till andra länder förordna i testamente att dessa länders regler skall gälla istället. Då kommer en domstol i det andra landet att hantera frågan.

I Sverige erkänner vi domarna som sedan meddelas (4 kap 2 § Lagen om arv i internationella situationer).

Det finns undantag för att detta dock(4 kap 3 § Lagen om arv i internationella situationer). Avgörandena från utländsk domstol gäller inte i Sverige ifall:

...avgörandet har meddelats mot en part som inte har svarat i frågan pga. något annat än att själv ha valt det.

...avgörandet strider mot ett svenskt avgörande,

...avgörandet strider mot ett tidigare meddelat utländskt avgörande som gäller här,

...det i Sverige pågår ett förfarande som kan leda till ett motstridigt avgörande, eller

...det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna avgörandet.

Om någon av dessa blir aktuell kommer svensk rätt att tillämpas istället. För att marockanska domslut ska verkställas i Sverige behöver ni ansöka om det (4 kap 4 § Lagen om arv i internationella situationer). Det gör ni på Sveriges domstolars hemsida.

Hoppas ni har fått svar på era frågor,

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?