Ärva makes skulder

2016-02-27 i Make
FRÅGA
Kan man ärva skulder? Vi är gifta, delar fasta kostnader men har för övrigt var och en sina pengar. Min man har kreditskulder och sparar inget, jag är tvärsom, inga skulder och har sparande. Om han går bort före mig, blir jag skyldig att betala hans skulder? Det mesta av mina sparade pengar har jag skyddat med äktenskapsförord.
SVAR

Hej,

Tack för Din fråga!

Kort sagt, nej. I svensk rätt ärver man inte andras skulder. Efter en persons bortgång bildar personens tillgångar och skulder ett s.k. dödsbo som är en egen juridisk person. Den efterlevande maken blir då dödsbodelägare och bestämmer tillsammans med ev. andra dödsbodelägare hur tillgångarna ska förvaltas. Det finns även möjlighet att utse en boutredningsman eller vända sig till tingsrätten och ansöka om en boutredningsman som förvaltar tillgångarna.

Det är vid bouppteckningen som dödsbodelägarna fastställs och fram tills dess är det oftast den som bott tillsammans med den avlidne som tar hand om dödsboet. Bouppteckningen ska ha upprättas inom tre månader från dödsfallet och ska lämnas in till Skatteverket senast en månad efter det. Tidigast en månad efter bouppteckningen får dödsboet betala skulder.

Skulderna i dödsboet ska täckas av tillgångarna så långt det går och det som blir kvar ärver Du (förutsatt att det inte finns särkullbarn och ev. testamente inblandat). Om dödsboet inte har några tillgångar behöver/kan inte dödsboet betala av skulderna, utan de avskrivs. Om utdelning av tillgångarna skulle ske innan skulderna har räknats av blir man skyldig att lämna tillbaka det som krävs för att täcka skulden.

Egendomar som enligt äktenskapsförord ska utgöra makes enskilda egendom ska inte ingå i bodelningen, enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken och 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Se här och här

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (447)
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?
2020-11-07 Hur gör man ett hus till bådas egendom och testamente framför särkullbarn?

Alla besvarade frågor (86372)