Ärva jakträtt?

2014-01-08 i Jakt
FRÅGA
Hej Lawline!Är det möjligt att, vid försäljning av fastighet med tillhörande jakträtt, behålla jakträtten samt låta den, i ett senare skede, vandra vidare till nästa generation? Kan man avtala om detta vid försäljningen av fastigheten?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En jakträtt räknas enligt jordabalkens regler som ennyttjanderätt, se JB 7 kap. 3 §. Nyttjanderätten bör skrivas in hosinskrivningsmyndigheten om den inte redan är det. På så sätt anses en ny ägareav fastigheten vara medveten om dess existens och nyttjanderätten blir gällandemot denne. Om inskrivning inte görs så kan säljaren istället göra ett förbehålli överlåtelsehandlingarna om att fastigheten belastas med en nyttjanderätt. Ettsådant förbehåll medför också att nyttjanderätten blir gällande mot köparen, se JB 7 kap. 11 §.

Ett avtal om nyttjanderätt kan som längst gälla i 50 år.Efter det måste parterna ingå ett nytt avtal om nyttjanderätt om de vill atträtten ska bestå. Detta framgår av JB 7 kap. 5 §.

Nyttjanderättsinnehavaren kan testamentera nyttjanderätten tillexempelvis en bröstarvinge. Enligt jaktlagens 14 § krävs dock samtycke frånfastighetsägaren för att nyttjanderätten ska övergå, även vid testamente. Detär därmed osäkert om nyttjanderätten kommer att bestå i ett sådant fall, dådetta beror på den nye ägarens välvillighet.

Jordabalken hittar du här
Jaktlagen hittar du här

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (36)
2021-11-03 Tillfaller jakträtten dödsboet om jakträttsinnehavaren avlider?
2021-10-31 Jakt på samägd fastighet
2021-10-31 Får jag jaga rådjur på min fastighet?
2021-08-24 Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97307)