Arv vid testamentstagares bortgång

Hej! Min mormor testamenterade lösöre till min mamma & 2 syskon. Hennes sambo fick leva i orubbat bo. Därefter skulle 3 syskon dela möbler mm. Men min mamma & syskon har gått bort. Går det då vidare till barnbarn? Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln vid tolkning av testamente är att man ska tolka testamentet i enlighet med testators vilja, alltså din mormors vilja, 11 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1).

När testamentstagare (din mamma och syskon) har avlidit finns det en presumtion att testamentstagarens avkomlingar ärver i testamentstagarens ställe om dessa varit berättigade arv från testator. Det innebär att bröstarvingar som hade varit berättigade att ärva testator enligt de vanliga arvsreglerna i 2 kap. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) ärver lösöret. Det här gäller om inte din mormor uttryckt att avkomlingar inte ska ärva och följer av 11 kap. 6 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K11P6S1).

Presumtionen är alltså inte tillämplig om din mormor uttryckligen sagt att avkomlingarna inte ska ärva i testamentstagarnas ställe, till exempel om hon uttalat att en annan person ska ärva om din mamma och syskon avlidit innan hennes bortgång.

Sammanfattningsvis gäller alltså att om din mormor inte uttalat att avkomlingar inte ska ärva istället för testamentstagare vid deras bortgång att gällande din mammas arv tilldelas det din mammas bröstarvingar (barn, barnbarn etc) eftersom ni är berättigade arv av testator. Gällande syskonens arv tilldelas det deras bröstarvingar om det finns sådana.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Med vänliga hälsningar,

Sarah SaajakariRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning