Arv vid dubbla medborgarskap

2021-01-18 i Make
FRÅGA
Min make och jag har varit gifta sedan 1984. Vi har 2 gemensamma barn och min make har 2 barn från tidigare äktenskap. Min make har dubbelt medborgarskap, svenskt och brittiskt. Vi bodde tillsammans i Storbritannien mellan 1982 och 1994 då vi flyttade till Sverige. Alla 4 barnen är födda i Storbritannien. Vi är 69 och 70 år gamla och lever på pension. I Sverige har vi besparingar i mitt namn på c:a 600.000 SEK. I Storbritannien har min make c:a 50.000 pund på ett konto i sitt namn (arv från hans föräldrar). Vad händer om min make dör före mig? Ärver jag honom? Vad ärver hans barn från tidigare äktenskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån att ni båda bor i Sverige för tillfället och kommer att göra det även den dagen ni avlider.

Vilken lag tillämpas?

När det gäller arv i internationella förhållanden tillämpas EU:s s.k. "successionsförordning". Som utgångspunkt när det gäller arv i internationella förhållanden är det lagen i den stat där personen har sin hemvist, det vill säga Sverige, som man ska tillämpa (art. 21 successionsförordningen). Din man kan dock välja att tillämpa brittisk lagstiftning då han är medborgare där (art. 22 successionsförordningen). Utgångspunkten är dock svensk lagstiftning, vilket innebär att ärvdabalken (ÄB) tillämpas.

När ärver särkullbarnen?

Enligt ärvdabalken ärver du som maka din makes kvarlåtenskap med "fri förfoganderätt". Det innebär att du ärver all kvarlåtenskap från din make men att denna sedan fördelas på din makes arvingar när du avlider (3 kap. 1 § ÄB). Du nämner att din man har särkullbarn. Dessa har rätt att få ut sitt arv direkt din man avlider. De kan dock välja att avstå från arvslotten tills dess att även du avlider, och får du ut sitt arv först då (3 kap. 9 § ÄB).

Hur mycket ärver särkullbarnen?

Förutsatt att all er egendom är giftorättsgods ärver särkullbarnen hälften av er totala egendom, eftersom hälften av er totala egendom är din makes kvarlåtenskap. Din make kan begränsa särkullbarnens rätt att få ut sitt arv genom att skriva ett testamente där han förklarar att han önskar att du ärver hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och att särkullbarnen ska få ut sin laglott först då du avlider. Särkullbarnen har emellertid alltid rätt att få ut sin laglott direkt. Laglotten är hälften av arvslotten (dvs. hälften av det som de hade ärvt om inget testamente fanns) (7 kap. 1 § ÄB).

Hoppas detta besvarade dina frågor och att allt löser sig för dig! Önskar du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå genom att ringa oss eller boka tid genom att klicka här.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (467)
2021-05-12 Fördelning av arv när avliden make har särkullbarn med efterarvsrätt
2021-04-19 Bodelning vid dödsfall
2021-04-18 Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt

Alla besvarade frågor (92284)