Arv till avliden bröstarvinges maka

2017-02-26 i Testamente
FRÅGA
Jag har en fråga som handlar om min svägerska.Hennes avlidne makes mamma är 92 år och hon har en son kvar i livet.Hon säger att min svägerska ska dela tillgångarna efter henne med sonen sedan hon har avlidit.Vi tror att mamman måste skriva ett testamente för att detta ska bli möjligt. Stämmer det och i form måste detta ske?Med vänlig hälsning Ann-Christin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I fall där testamente inte är upprättat kommer kvarlåtenskapen efter en avliden tillfalla dennes bröstarvingar, det vill säga barnen. Detta står stadgat i Ärvdabalken 2 kap 1 § (du kan komma till lagen här) Precis som du säger måste således ett testamente upprättas för att din svägerska ska tilldelas någon arvsrätt i detta fall.

Ett testamente ska upprättas i skriftlig form med två närvarande vittnen. Testatorn ska skriva under testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift. Vittnena ska vidare bestyrka handlingen med sina namn. Det är dock inte ett krav att vittnena ska ta del av testamentets innehåll utan det bestäms av testatorn. Vittnena bör även anteckna yrke, hemvist, tidpunkt för bevittnande samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse. Detta återfinns i ärvdabalken 10 kap 1- 2 § §.

Är testatorn förhindrad att upprätta ett normalt testamente, på grund av till exempel sjukdom, finns det möjlighet att istället upprätta ett s.k. nödtestamente. Ett sådant kan antingen vara muntligt inför två vittnen eller ett s.k. holografiskt testamente, d.v.s. ett testamente skrivet och undertecknat av testatorn men med avsaknad av vittnen. Ett nödtestamente förlorar dock sin verkan om testatorn under tre månader efter upprättandet haft möjlighet att upprätta ett vanligt testamente. Denna undantagsregel återfinns i ärvdabalken 10 kap 3 §.

I och med att det i detta fall finns en bröstarvinge medför det att dennes laglott inte kan testamenteras bort. Sonen har därför rätt till hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer honom. Ärvdabalken 7 kap 1 §. Din svägerska kan alltså som mest testamenteras hälften av kvarlåtenskapen.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2898)
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?

Alla besvarade frågor (94564)