Arv, testamente och skuldsanering

2015-02-04 i Testamente
FRÅGA
Vi har 2 barn och den ena vill att allt utom hans laglott skall tillfalla hans barn när vi går bort. Detta pga av att han har skuldsanering och inte vill att ett ev arv skall tas till detta. Hur gör vi detta på bästa sätt? den andra sonen är informerad om detta och han godkänner det om det behövs
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör i stora delar bestämmelserna som finns i Ärvdabalken, vilken du hittar här.

När ni avlider är utgångspunkten att era söner ärver all er kvarlåtenskap (se här). Detta är fallet såvida ni inte har upprättat ett testamente där ni förklarar att ni vill att er kvarlåtenskap ska fördelas på annat sätt (se här). Om ni skulle testamentera bort all er egendom kan emellertid era söner, för att få ut sin laglott, jämka (alltså begära ändring av) detta testamente (se här). Laglotten är hälften av er kvarlåtenskap, det vill säga 50% och era söner ärver då 25 % vardera. Väljer de att avstå från sin laglott kan ni fördela er kvarlåtenskap som ni vill och väljer de att begära ut den får de 50 % av er kvarlåtenskap, medan återstående 50 % fördelas på det sätt som ni vill.

Det ni kan göra i det här fallet är alltså att upprätta ett testamente. Vad som måste finnas med i ett testamente framgår av följande bestämmelser: 10 kap. 1 §, 10 kap. 2 §, 10 kap. 4 §, 11 kap. 1 §. Om ni behöver hjälp att upprätta ett testamente kan ni boka tid hos en erfaren jurist genom att klicka på den här länken: http://lawline.se/boka.

Vad gäller det faktum att din son inte vill att ett eventuellt arv ska gå till att betala av hans skulder vill jag påpeka att även om ni ser till att den del som inte är hans laglott tillfaller hans barn så kan hans laglott komma att tas för att betala av hans skulder. Detta beror på Kronofogden kan ändra eller upphäva beslutet om skuldsanering om din sons ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och förbättringen är oförutsedd (se här).

Det är emellertid endast om din son kan betala avsevärt mycket mer än vad han ska betala enligt betalningsplanen som upprättats i och med skuldsaneringen som kravet på väsentligt förbättrad ekonomi anses uppfyllt och en ändring eller upphävning av beslutet om skuldsanering kan ske. För att kunna genomföra en omprövning av ett beslut måste hänsyn även tas till vad förbättringen beror på, hur snart den har inträffat och hur den har inverkat på den skuldsattes livssituation. Jag vet dock för lite om hur dessa omständigheter ser ut just i ert fall för att uttala mig med någon säkerhet om en omprövning skulle kunna bli aktuell eller inte och därmed om hans laglott skulle kunna användas för att betala av skulderna eller inte.

Om ni istället väljer att testamentera bort även hans laglott och han inte jämkar testamentet kan inte egendomen tas för att betala av skulderna eftersom er son har en rätt att respektera den vilja som ni har uttryckt i ert testamente. Rätten att jämka (begära ändring av) testamentet tillfaller nämligen enbart er son och är en rätt som hans borgenärer (dem han är skuldsatt hos) inte kan ta över eller tvinga honom att utöva (se här).

Jag hoppas att jag genom detta har bidragit till att ni har fått klarhet i frågan. Skulle det vara något mer ni funderar på är ni alltid välkomna tillbaka till Lawline med era frågor.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll