Arv och enskild egendom

Vår son har gift sig och dem har ett gemensamt barn. Vår sonhustru har tre barn sedan tidigare äktenskap.

Dem har ett gemensamt hus. Sonen har enskild firma med stora investeringar som han har gjort.

Dem är nu på gång att skriva testamente. Hur mycket ärver hennes tre barn sin mamma vid hennes bortgång. Kan man skriva bort något av arvet så att endast laglott utgår.

Om vår son går bort först så erhåller sonhustrun giftorätten och hur fördelas detta sedan mellan fyra barn när hon går bort.

Vad jag också har fått veta är att jag och man man bör skriva testamente om enskild egendom till vår son.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Reglering kring arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Inledningsvis frågar du hur arvet fördelas för din sons frus särkullbarn vid hennes bortgång. Om testamente saknas kommer barnen att få ut sin arvslott, det ville säga 1/4 var av din sonhustrus kvarlåtenskap efter bodelning. Den 1/4 av arvet som ska gå till deras gemensamma barn kommer enligt 3 kap. 1 § ÄB tillfalla den efterlevande maken (dvs er son) och sedan tillfalla barnet när även den föräldern avlidit.

Genom testamente går det att begränsa barnens arv till att enbart omfatta laglotten. Enligt 7 kap. 1 § ÄB är laglotten hälften av arvslotten. Det innebär att de tre särkullbarnen kan begränsas att enbart ärva 1/8 var av sin mors kvarlåtenskap. Ett alternativ är också att barnen gör ett arvsavstående enligt 3 kap. 9 § ÄB, där de avstår sitt arv efter sin mors död och inväntar även sin styvfars död. De kommer då behandlas på samma sätt som det gemensamma barnet arvsrättsligt.

Om er son istället går bort först kommer hans fru att erhålla all hans kvarlåtenskap enligt 3 kap. 1 § ÄB. Hon skulle då erhålla denna kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att hon inte har rätt att testamentera bort kvarlåtenskapen. När även frun går bort kommer den del av hennes kvarlåtenskap som kommer ifrån hennes make att gå direkt till deras gemensamma barn, medan den halvan som är hennes kommer att delas på fyra, och ge barnet en varsin del. Det gemensamma barnet kommer då ärva 5/8 av kvarlåtenskapen, och särkullbarnen 1/4 av kvarlåtenskapen.

På frågan gällande om du och din man bör skriva testamente fungerar det på så sätt att ni kan förorda att egendomen er son ärver ska vara enskild egendom. Genom detta kommer kvarlåtenskapen han ärver från er kunna undantas från en framtida bodelning, alltså inte ingå i giftorättsgodset. Det kommer alltså påverka både vid bodelning med anledning av dödsfall men även vid eventuell äktenskapsskillnad.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Maja QvarnströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”