Arv mellan makar

2016-02-15 i Make
FRÅGA
HejJag har fått en fastighet av mina föräldrar som jag står som ensam ägare på. Jag är gift och har två barn. Om jag går bort ärver då min fru denna fastighet eller kommer mina omyndiga barn ärva den? Vilka åtgärder bör jag vidta för att min fru i första hand skall ärva den fastigheten så att ej arvet tillfaller mina barn och i förlängningen en förmyndare.Jag vill garantera att min fru om jag dör kommer att ha full rätt att tex sälja fastigheten om ekonomin så kräver detta.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om du är gift och dör, och ni endast har gemensamma barn, ärver din fru allt om det inte finns något testamente som anger annat. Om du däremot har barn som inte är era gemensamma, särkullbarn, har dessa rätt att få ut åtminstone sin laglott.

Era barn får alltså inte ut sitt arv förrän ni båda har avlidit. Din fru har därför rätt att fortsätta att förfoga över hemmets alla tillgångar efter att du har gått bort. Den enda inskränkningen är normalt att hon inte får förfoga över arvet, halva boet, genom att testamentera bort det eller ge bort i gåva, om gåvan är att jämställa med testamente.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (454)
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall
2021-01-13 Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?
2020-12-27 Ärver min make efter mig?

Alla besvarade frågor (88268)