FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake23/02/2016

Arv hus/lägenhet om en make som äger den avlider

om ett gift par har ett hus eller lägenhet som den ena står för helt

om ena föräldern dör och inget testamente är skrivit med gemensamma barn, vem ärver vad,

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637), se här. Enligt 3 kap. 1 § ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken om den avlidne var gift. Detta innebär att om en av makarna avlider, kommer huset eller lägenheten att tillfalla den efterlevande maken, oavsett om det är den avlidne maken som äger huset eller lägenheten. De gemensamma barnen kommer sedan ärva den först avlidne maken samt den efterlevande maken när även den andra maken avlidit.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?