Arv efter svärmor - äktenskapsförord

2017-09-17 i Make
FRÅGA
Hej!Min blivandes mamma vill gärna att vi skriver ett äkteskapsförord på hennes arv. Jag har inga problem med att göra det men blir lite konfunderad över hur det egentligen funkar?1.Om hon dör och vi skiljer oss, inte ärver väl jag min svärmor då?? Eller är alla tillgångar (inklusive arv) bådas vid en skillsmässa utan äktenskapsförord? 2. Om vi skriver äktenskaosförord och hon dör och han får pengarna. Vad händer då om han dör? Går pengarna då tillbaka till hans syskon? Eller enbart till våra gemensamma barn (svärmors barnbarn) ? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Utgångspunkten är att all egendom som ett gift par innehar, oavsett om egendomen har införskaffats tillsammans eller enskilt, ska anses som båda makars gemensamma egendom vid en bodelning, för lagrum se 7 kap Äktenskapsbalken samt 10 kap Äktenskapsbalken. För att egendomen ska förbli ens enskilda måste man alltså reglera detta i ett avtal.

Även egendom som man har fått genom arv blir giftorättsgods om det inte står särskilt föreskrivet i ett äktenskapsförord eller testamente att egendomen ska vara den ena makens enskilda

För att besvara din första fråga: Ja, om ni skiljer er så är även den egendom som ni ärvt av andra er gemensamma om det inte står särskilt föreskrivet i ett äktenskapsförord mellan er två eller i ett testamente upprättat av testatorn, dvs din svärmor att egendomen ska vara enskild.

Angående din andra fråga: När den ena maken dör ska all dennes egendom, dvs även dennes enskilda egendom ingå i kvarlåtenskapen. Det är den efterlevande maken till den avlidne som ärver dennes kvarlåtenskap. Den del av kvarlåtenskapen som består av enskild egendom ska den efterlevande ärva med så kallad fri förfoganderätt, enligt 3 kap 2 § Ärvdabalken. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande får spendera/sälja egendomen men med vissa undantag. Det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller att testamentera bort egendomen. När den efterlevande också har avlidit ska den del som motsvarar den först avlidne makens enskilda egendom gå till dennes arvingar (barnen i detta fall).

Alltså: Trots att ni genom avtal (äktenskapsförord eller testamente) gjort hans egendom till enskild egendom så ärver du egendomen när han avlider men med vissa begränsningar. För att du inte alls ska ärva denna enskilda egendom krävs att han upprättat ett testamente som säger annat.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (478)
2021-07-27 Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?
2021-07-25 Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Alla besvarade frågor (94271)