Arv efter skilssmässa

Kan en exmake/maka ärva långt efter skilsmässan, om det inte finns något bodelningsavtal?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en person ska kunna erhålla ett arv krävs att den antingen ingår i någon av arvsklasserna, 2 kap. ÄB, är testamentstagare eller är maka/make till den avlidne, 3 kap. 1 § ÄB. Är personerna skilda sedan innan dödsfallet och det inte finns testamente så har den före detta maken/makan ingen rätt att ärva.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit EsheteRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning