Arv efter make m.m.

2015-08-22 i Make
FRÅGA
Min mor och hennes man är gifta. Jag undrar vad som händer om han skulle falla bort? Han har inga egna barn, bara en syster. Jag har också en yngre bror. Har på senare tid hört talas om begreppet särkullbarn samt arvslott...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När ena maken avlider är det dags för en bodelning. Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses genom ena makens död (eller genom äktenskapsskillnad), 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå. Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska överskottet av värdet av giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §). Huvudregeln är att en likadelning av tillgångarna ska ske vid bodelningen.

Efter bodelningen ska arvet efter den avlidne fördelas. I arvet, kvarlåtenskapen, ingår det som maken tilldelats genom bodelning samt dennes enskilda egendom. Eftersom mannen som är gift med din mor inte har några barn, kommer hela hans arv att tillfalla hans maka (3 kap. 1 § ärvdabalken). Mannens arv får makan endast med fri förfoganderätt. Detta innebär att hon inte kan testamentera bort mannens arv, men hon kan annars disponera den som hon vill. När sedan din mor går bort, kommer mannens arvingar få del av mannens arv. Eftersom mannen inte hade några barn så är det föräldrarna som ärver. Om någon, eller ingen, av föräldrarna inte är vid livet, ärver syskonen (2 kap. 2 §).

Gällande begreppen särkullbarn och arvslott kan följande sägas. Du och din bror är särkullbarn i förhållande till din mor och hennes man. Detta kommer sig då era båda föräldrar inte är gifta med varandra, utan endast endast en av makarna är er förälder. Om er mor skulle avlida först, så skulle ni har rätt att få ut ert arv omedelbart (3 kap. 1 §). Om ni utnyttjar denna rättighet skulle detta leda till att moderns make blir utan arv, eftersom det saknas gemensamma barn. Arvslotten är, förenklat, den del av arvet som enligt lagen tillkommer någon. Finns exempelvis endast ett särkullbarn till den avlidne maken, så är arvslotten hela arvet från den bortgångna maken. Det finns även något som heter laglott. Laglotten är hälften av arvslotten och ett barn har alltid rätt till denna hälft av arvet. Det går alltså att testamentera bort hälften av barnets arv.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (448)
2020-11-28 Efterlevande makes rätt till arv
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?

Alla besvarade frågor (86932)