Årsttämmeprotokoll från privat AB en offentlig handling?

2016-04-27 i Sekretess
FRÅGA
ett protokoll från en årsstämma i ett privat aktiebolag är det offentlig handling eller inte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En offentlig handling är en handling som är allmän, inte omfattas av sekretess och som förvaras hos en myndighet. En allmän handling, å sin sida är en handling som enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) ska vara förvarad hos en myndighet och är antingen upprättad eller inkommen hos myndigheten enligt TF 2:6 och 2:7. Vad som räknas som handling i denna bemärkelse stadgas i TF 2:3.

I och med att det är ett privatägt aktiebolag, som vad jag förstår inte har någon koppling till exempelvis en kommun, så är protokollet varken offentlig eller allmän och därför finns det inget lagstöd för att handlingen ska delas ut. Om protokollet däremot ligger till grund för någon åtgärd som ska registreras av exempelvis Bolagsverket så blir protokollet därmed en allmän handling enligt reglerna i TF.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Modig
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (230)
2020-11-28 Förundersökningssekretess
2020-11-21 Vårdsekretess - måste föräldrarna få veta?
2020-11-19 Har man som anmäld för ett brott rätt till insyn när förundersökningen lagts ner?
2020-11-14 Kan jag som dödsbodelägare få ut min avlidne mors kontohistorik?

Alla besvarade frågor (86567)