FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende26/09/2014

Arrendeavtal vid försäljning av fastighet

Hej! Vi har en granne som ska sälja sin fastighet och flytta. Vi har varit intresserade att stycka av och köpa mark av honom. Nu kom vår granne med ett annat förslag, nämligen att vi arrenderar marken av honom och skriver ett avtal på 50 år, (istället för att stycka av och köpa marken). Nu till min fråga, vad händer om grannen säljer fastigheten? Följer arrende avtalet fastigheten eller upphör avtalet och vi förlorar vår "mark"? Kan tillägga att marken endast består av gräsmatta

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Frågor om arrendeavtal regleras i Jordabalkens (JB) 7 kap. I 7 kap 13 § framgår att om ett arrendeavtal är skriftligt och om tillträdet till det som arrenderas skett före överlåtelse till ny ägaren så gäller avtalet normalt även mot en ny ägare av fastigheten. 

Är ett arrendeavtal inte skriftligt krävs att säljaren gjort ett förbehåll om arrendet ( 7 kap.11 §), att köparen är i  ond tro (alltså visste om eller borde vetat om om arrendet) avseende arrendet eller inte inom 3 månader från överlåtelsen säger upp arrendeavtalet ((7 kap. 14 §) för att det ska vara giltigt mot en ny ägare.

Ett skriftligt avtal kan alltså sägas följa fastigheten.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000