Arrendeavtal och överlåtande

2014-01-25 i Arrende
FRÅGA
Om det finns två personer på ett arrende avtal, får den ena utan den andras tillstånd överlåta sin del på någon annan?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

För att överlåta sin "del" av ett arrende behöver två frågor klarläggas som jag ser det: dels frågan (1) om förhållandet till jordägaren som man arrenderar av, och dels frågan (2) om "samägandet" med den andre arrendatorn.

1. Kan man alls överlåta sitt arrende? Jordabalken tillåter som huvudregel inte att en arrendator byter plats som avtalspart med annan person, eller att arrendatorn hyr ut den arrenderade marken i andra hand. Beroende på vilken typ av arrende det handlar om så gäller olika regler för när det är tillåtet att göra som just nämndes. Därför måste man först se till vad som står i arrendeavtalet, och sedan konsultera lagtexten för vad som gäller för den sorts arrende som man har.

2. Behövs samtycke av den andre arrendatorn för överlåtande av arrende? I första hand skulle jag tro att det är vad arrendatorerna har avtalat med varandra som styr hur de i förhållande till varandra kan förfoga över sina upplåtelserätter, eftersom att det i grund och botten handlar om ett civilrättsligt avtal. För det fallet att inget är avtalat och tvist mellan parterna uppstår borde lagen om samägande kunna bli analogt tillämplig. Detta styrks av ett HD-avgörande i NJA 1998 s 552 där lagen om samägande ansågs vara i väsentliga delar analogt tillämplig i fråga om bostadsarrende. Även i NJA 2006 s. 678 ansågs en sådan analogi tillämplig i fråga om jordbruksarrende.

Hoppas att detta har gett dig lite inledande vägledning till hur du ska få din fråga besvarad!

vänligen

Hampus Stålholm Holmqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (214)
2021-06-06 Anlägga brunn på arrenderad mark
2021-05-14 Formkraven för ett arrendeavtal
2021-05-01 Ersättning för förbättring på arrende?
2021-04-21 Kan man kräva ett längre avtal för arrende?

Alla besvarade frågor (93175)