Arrendeavtal - bebyggelse och förverkande.

2020-04-25 i Arrende
FRÅGA
Hej, min granne arrenderar en bit mark av mig ca 30x30m. Han har en stuga på sin sida av tomtgränsen och har nu byggt ut den så den hamnar på den arrenderade marken. Har han rätt till detta utan att fråga mig? Kan man häva ett arrendeavtal på något vis?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida en arrendator har rätt att uppföra byggnad på den arrenderade marken utan tillåtelse av jordägaren samt om arrenderätten kan förverkas på något sätt.

Vad gäller vilka byggnader som en arrendator får uppföra på marken beror på vad för slags arrendeavtal ni har kommit överens om ska gälla (8 kap. 1 § 1 st. JB). Till exempel kan det handla om jordbruksarrende eller bostadsarrende. Du som jordägare har en rätt att "slänga ut" arrendatorn om arrendatorn nyttjar arrendestället för annat ändamål än som förutsatts vid upplåtelsen (8 kap. 23 § 3 p. JB). Om uppsägning av arrenderätten sker därför att arrenderätten är förverkad så upphör avtalet att gälla den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen (8 kap. 4 § JB). Med fardag avses 14 mars.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll