Arrendeavtal

2017-08-29 i Arrende
FRÅGA
Hej. Vi har planer på att köpa en sommarstuga. En del av marken är arrenderad och den nuvarande ägaren har skrivit ett arrende avtal på 50 år. Att man har rätt att utnyttja marken, avverka träd osv. Fråga 1: Om vi nu köper stugan, får vi då fortsätta med detta avtal eftersom det tillhör fastigheten?Fråga 2. Om ägaren av tomten säljer marken, vad händer då med vårt arrende avtal? Fortlöper det våra 50 år eftersom vi betalar en avgift varje år, eller kan den nya ägaren avbryta avtalet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fråga 1.
Huruvida den nuvarande ägaren får överlåta arrendeavtalet beror på vilket typ av arrende är. I ditt fall verkar det handla om ett bostadsarrende eftersom det finns en rätt att uppföra eller bibehålla en sommarstuga. Då krävs att jordägaren samtycker till att den nuvarande ägaren säljer sommarstugan och sätter er i hans eller hennes ställe, det kan ni läsa om här.

Fråga 2.
Det finns ett bra skydd för arrendatorer om fastigheten går över på en ny ägare, särskilt om arrendeavtalet är skriftligt och arrendatorn har tillträtt före en försäljning av fastigheten. Då kommer arrendeavtalet att bestå som vanligt, det kan ni läsa om här.

En bostadsarrendator har som huvudregel besittningsskydd vilket innebär att jordägaren inte får säga upp avtalet vid dess utgång utan att detta ska förlängas på ytterligare fem år. Här stadgas dock att besittningsskyddet kan brytas i vissa situationer. Dessa är bland annat misskötsamhet från arrendatorns sida eller när jordägaren har särskilda skäl till att vilja ha tillbaka marken.


Om ni vill läsa mer om uppsägning och besittningsskydd så finns det information på arrendenämndens hemsida, den hittar ni här och här.

Hoppas ni fick svar på era frågor!

mvh

Fredrik Rising
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (227)
2022-01-16 Hur säga upp bostadsarrende som jordägare?
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?

Alla besvarade frågor (98495)