FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt06/12/2017

Arrendators ansvar för snöröjning

Hej.

Vem är ansvarig vid olycksfall orsakat av snöras från lada/stall utanför stadsplanerat område?

Arbetsmiljöverket har ställt krav på det företag som driver ridskola med ca 5st anställda. I övrigt vistas ca 200 medlemmar i vår ridklubb på anläggningen.

Anläggningen arrenderas av fastighetsägaren och inga snörasskydd finns. I kontraktet står att byggnaderna arrenderas i befintligt skick.


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Ansvar för snöröjning på offentligplats regleras i 3 kapitlet 3 § Ordningslag (1993:1617).

Första stycket i paragrafen låter oss förstå att brister på byggnader som medför risk för skada på personer eller egendom på offentlig plats, ska avhjälpas utan oskäligt dröjsmål.

Sådana brister förklaras i paragrafens andra stycke också utsträcka sig till snö och is.

Till sist regleras i det tredje stycket att ansvaret för att åtgärderna i första och andra styckena vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

Ovan ansvar kan enligt lagkommentaren till paragrafen utsträckas till en arrendator, hyresgäst eller fastighetsförvaltare. Enskilda hyresgäster i ett hyreshus kan dock inte i denna egenskap göras ansvariga enligt bestämmelsen.

Av de omständigheter som du har lämnat i din fråga måste jag konstatera att ansvaret för att säkerställa säkerheten åligger er som arrendator.

Denna bedömning skulle kunna vara annorlunda om ni byggnaden inte är på offentlig plats. Idrottsanläggningar och fritidsområden utgör inte i sig offentliga platser. Dock kan området har förklarats vara offentlig plats genom att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun har föreskrivit att anläggningen ska betraktas som detta.

Nästa steg är att ta reda på om byggnaden har förklarats som offentlig plats eller inte. Det kan också finnas specifika ansvarsregler för snöröjning i kommunen, vilka ni borde studera. Finns inte detta så ska ni bestrida Arbetsmiljöverkets krav.

Observera att det i nästa steg, alltså om verket släpper sitt krav, är en skadeståndsrättslig bedömning för om fastighetsägaren eller ni som arrendator ska hållas ansvarig för eventuell skada. Ni skulle båda också kunna ses som medansvariga. Därför föreslår jag att ni upprättar ett avtal med fastighetsägaren för att reglera denna fråga.

För eventuella följdfrågor kan du kontakta mig på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper LublinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000