FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess15/02/2015

ARNs beslut och OSL

Hej,

Omfattas ARNs (1§ i 2007:1041)-förordnade tvistprövning av 21 kap. 3§ Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) (OSL)?

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar över sekretessens tillämplighet på handlingar som rör Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) tvistprövningar mellan konsumenter och näringsidkare.
ARN är en statlig myndighet och omfattas liksom övriga myndigheter av offentlighetsprincipen och dess begränsningar (bl.a. OSL). OSL 21 kap. 3 §, som huvudsakligen gäller förföljda personer, är en generell sekretessbestämmelse som gäller hela den offentliga förvaltningen, inklusive ARN. Om ett av nämndens beslut innehåller uppgifter om en förföljd person kan dessa därför sekretessbeläggas om uppgifterna begärs ut. Bestämmelsen är även tillämplig på uppgifter som den enskilde självmant gett in till myndigheten. Dock åligger det i dessa fall den enskilde att informera myndigheten om en eventuell sekretessmarkering i folkbokföringen.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000