Årligen förnyad visstidsanställning

2017-11-01 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har varit anställd i allmän visstidsanställning sedan 2013-11-05. Den har förlängts årligen tills jag blev uppsagd till 2017-11-21. Borde inte jag ha blivit tillsvidareanställd för två år sedan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Utifrån uppgifterna du angett är du helt rätt ute, du borde ha fått din visstidsanställning till en tillsvidareanställning efter två års allmän visstidsanställning (5 § första stycket, första punkten lagen om anställningsskydd (LAS)). 5 a § LAS stadgar att en sådan anställning i själva verket blir att räkna som en tillsvidareanställning efter 2 år. Observera dock att denna paragraf trädde i kraft först 2016. Samma lydelse följde innan av 5 § andra stycket, så du har fortfarande samma rätt.

Svaret på din fråga är alltså "jo, det borde du". Jag antar att det även kan vara av intresse för dig vad du kan göra åt detta. Till att börja med kan du prata med din arbetsgivare och be om en förklaring. Om de inte kan försvara uppsägningen enligt vad som gäller för tillsvidareanställning har du rätt att återgå till tjänsten eftersom du är att räkna som en tillsvidareanställd. Om de håller fast vid uppsägningen kan du yrka att denna uppsägning ogiltigförklaras, vilket måste prövas skyndsamt av arbetsdomstolen (34, 43 § LAS). I så fall ska du vända dig till din fackförening för hjälp att driva tvisten.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?