Arbetsvägran vid undervisning

2017-04-04 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Kan en lärare neka att undervisa en specifik elev i ett ämne? Detta gäller årskurs fem.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om arbetstagares skyldigheter finns i det individuella anställningsavtalet, kollektivavtal och lagen om anställningsskydd (se här).

Av anställningsavtalet följer att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet i den mån det har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet, sker för arbetsgivarens räkning och ligger inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Om en lärare nekar till att undervisa en elev skulle det alltså kunna klassas som arbetsvägran och utgöra grund för uppsägning eller möjligtvis avskedande. Notera att saklig grund för uppsägning föreligger först då arbetsgivaren sett över sina möjligheter att åtgärda problemet genom att omplacera arbetstagaren (se 7 § andra stycket lagen om anställningsskydd). Det kan även tilläggas att vi inte har någon s.k. individuell strejkrätt i Sverige (se 2 kap. 14 § regeringsformen). Att en lärare nekar en elev undervisning skulle alltså inte heller vara en tillåten stridsåtgärd.

Vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95766)