Arbetsvägran under covid-19

Kan det anses vara arbetsvägran om man inte deltar i en konferens nu under pandemin?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag först översiktligt nämna om det ligger inom din arbetsskyldighet under normala förhållanden. Jag kommer sedan gå in på arbetsmiljölagen för att sedan också nämna medbestämmandelagen som ger dig och ditt fack vissa rättigheter.

Ligger det inom din arbetsskyldighet?

Om det finns i anställningsavtalet så gäller det som regleras här. Om det inte finns i anställningsavtalet finns det andra faktorer man kollar på, men jag kommer inte gå in på dem närmare här eftersom du inte verkar motsätta dig att det ligger inom din arbetsskyldighet om det inte varit en pandemi. Vi kan därför utgå ifrån att det ligger inom din arbetsskyldighet som utgångspunkt.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen finns till för att skydda mot olyckor i arbetet (1 kap. 1 § arbetsmiljölagen). Arbetsgivaren ska företa samtliga åtgärder för att undvika olycksfall (2 kap. 3 § arbetsmiljölagen). Man kan således argumentera för att, om det är möjligt, borde konferensen hållas på distans via till exempel något dataprogram.

Det finns dock en bestämmelse som säger att om du anser att det är fara för ditt liv eller hälsa så är du inte skyldig att delta i arbetet. Du är inte heller skyldig att ersätta eventuell ekonomisk skada som detta orsakar din arbetsgivare (3 kap. 4 § arbetsmiljölagen). Din arbetsgivare verkar inte hålla med dig om att det är fara för ditt liv eller din hälsa, och det kommer därför att bli en bedömningsfråga som domstolen får ta ställning till. Här lägger domstolen stor vikt vid vad myndigheterna (arbetsmiljöverket och folkhälsomyndigheten) anser. Folkhälsomyndigheten föreskriver att arbete så långt det är möjligt ska ske hemifrån och att onödiga arbetsresor ska undvikas (HSLF-FS 2020:12).

Det är mer eller mindre omöjligt för mig att göra en säker bedömning av hur viktig konferensen är. Är den viktig och arbetsgivaren anser att du måste vara på plats kommer det förmodligen att räknas som en arbetsvägran. Är det en mindre viktig konferens och som enkelt kan hållas på distans är det möjligt att du kan vägra åka på den. Min rekommendation är dock att vända dig till myndigheterna för att höra deras bedömning i frågan eftersom en eventuell domstol lägger stor vikt på vad dessa säger. Som utgångspunkt är det dock inom din arbetsskyldighet och därför också arbetsvägran att inte närvara utan din arbetsgivares godkännande

Medbestämmandelagen (MBL)

Mer specifikt gällande din fråga om arbetsvägran finns det en möjlighet i MBL. Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal och det uppkommer tvist om din arbetsskyldighet så gäller alltid fackets ståndpunkt fram till att en domstol har beslutat i frågan om det är fråga om en säkerhetsrisk. Ett sådant tolkningsföreträde läggs dock under skadeståndsansvar för facket. Det vill säga att om det visar sig att facket hade fel och du faktiskt var arbetsskyldig, så blir facket skadeståndsskyldigt gentemot din arbetsgivare (34 § MBL). För att veta få reda på hur facket ställer sig i frågan rekommenderar jag dig därför att vända dig till dem.

För att sammanfatta mitt svar så är det alltså som utgångspunkt arbetsvägran om du väljer att inte närvara på jobbet utan din arbetsgivares godkännande, även under coronapandemin. Däremot har facket vissa möjligheter att hjälpa dig, men det gör de under skadeståndsansvar vilket gör att de kan dra sig från att använda denna möjligheten. Kontakta därför facket för att höra hur dem ställer sig i frågan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig.

Önskar du mer hjälp rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå genom att boka en tid här, eller ring oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”