Arbetsvägran och olovligt förfogande av nycklar

2016-03-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
HejEn av våra anställda skulle sluta hos oss och arbetsvägrade sitt sista pass enligt schema. Hon har nu efter 3 tillsägelser inte lämnat tillbaka butiksnycklarna till oss och är obehörig att innehava dem. Hon utgör en säkerhetsrisk för butiken och ekonomiskt sett en kostnad då larmbolaget måste komma hit och byta kod på larmet pga händelsen. Kan jag polisanmäla henne för stöld av nycklarna till butiken? Hon har fått 2 skriftliga tillsägelser och en muntlig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att hon arbetsvägrat en dag kan innebära att ni får dra av från hennes lön avseende den dagen, men även att ni kan kräva henne på skadestånd under vissa omständigheter. I lag om anställningsskydd (LAS) 38 § framgår att en arbetstagare som inte iakttar den minimala uppsägningstiden om 1 månad kan bli skadeståndsskyldig för detta. Dock krävs det att att ni som arbetsgivare kan visa att ni lidit skada (ekonomiskt) av att arbetstagaren varit frånvarande. Då det ”endast” avser en dag torde detta dock vara förhållandevis svårt att bevisa, varför det i min mening inte är värt att kräva henne på det, då en juridisk process om en sådan sak kan kosta både tid och pengar.


För att något ska anses vara en stöld krävs enligt Brottsbalken (BrB) 8 kap. 1 § att personen i fråga ”olovligen tager vad annan äger i syfte att tillägna sig det”. Problemet i fall som detta är att hon inte olovligt tagit nycklarna, då hon fått dem överlämnade till sig någon gång i tiden. Att hon valt att behålla nycklarna trots påtryckningar talar dock för att brottet olovligt förfogande enligt BrB 10 kap. 4 § föreligger i denna situation. Detta brott innebär att en person har en annan persons egendom i sin ägo (besittning) och förfogar över denna på ett sätt som berövar den faktiska ägaren sin rätt till egendomen. Hon behöver alltså inte ta nycklarna med avsikten att tillägna sig dem, som är fallet i stöld, utan det räcker att hon vägrar lämna tillbaka nycklarna, slänger eller förstör dem för att kravet på att ägarens rätt blivit berövad ska anses uppfyllt. Därav bör du kunna polisanmäla henne för olovligt förfogande. Min rekommendation blir helt enkelt att du vänder dig till Polisen om detta. Då ska nämligen nyckeln återgå till dess rättmätige ägare, det vill säga er.


Även om ett brott inte föreligger så kan ni även vända er till Kronofogdemyndigheten och begära handräckning, det vill säga att er egendom ska lämnas åter till er.

Mer information om handräckning kan ni hitta här.


Jag hoppas detta har besvarat er fråga.


Med vänliga hälsningar

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1780)
2020-10-24 tatueringar i juristbranschen
2020-10-23 Har en arbetsgivare rätt att begära ut belastningsregister?
2020-10-22 Behöver en anställd tala om för sin arbetsgivare om sina mediciner?
2020-10-21 Kan en arbetsgivare bestämma hur en anställd ska se ut?

Alla besvarade frågor (85322)