Arbetsuppgifter som inte passar in i arbetsbeskrivningen

2017-10-11 i Övrigt
FRÅGA
Jag är enligt mitt avtal anställd som fritidsledare 100 % på en mellanstadieskola. Det förklarades för mig under anställningsintervjun att detta innebär att jag stöttar upp läraren i klass under skoldagen och därefter leder eftermiddagsverksamhet i fritidsklubb.Nu menar arbetsgivaren på att jag och en kollega under skoldagen ska följa endast 1 elev med särskilda behov tills vidare för att de inte har råd att anställa en elevassistent och det inte finns någon utredning på denna elev ännu att han behöver en elevassistent utan att det just nu handlar om att försöka få honom att återgå till vanlig storklass. (Specialpedagog har bedömt att eleven är i behov av permanent elevassistent.) Min fråga är om arbetsgivaren har rätt att tvinga mig till detta och i annat fall vad jag kan hävda för att få arbeta med att stötta alla barnen i klassen vilket var den tjänst jag tackade ja till och har kompetens för.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Arbetsgivarens bestämmanderätt

Arbetsgivaren, skolan, har en bestämmanderätt över sin organisation, vilket brukar omnämnas som att arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet. Principen följer inte direkt av en lagregel utan genom olika rättskällor såsom rättspraxis och doktrin inom arbetsrättens område.

Arbetstagares rätt att arbeta inom avtalad arbetsområde

Du har å andra sidan rätt att arbeta med uppgifter som hör till den överenskomna arbetsbeskrivningen. Arbetet ska ha naturligt samband med de normala arbetsuppgifterna. För din del kan det både argumenteras för och emot att detta faller inom ramen för dina arbetsuppgifter. Om du har utbildning inom ett visst område som även givit kompetens för denna särskilda arbetsuppgift så kan det anses vara okej att tillfälligt allokera de uppgifterna till dig.

Barnets rätt

Rektorn har däremot en skyldighet att upprätta ett åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd. Barn har alltså vid behov rätt till ett åtgärdsprogram som innehåller beslut om särskilt stöd genom speciallärare eller elevassistent. Prata därför i första hand med rektorn. Om inte det ger resultat kan du kontakta ansvarig tjänsteman i kommunen. Är det en fristående skola kontaktar du skolans styrelse.

Tolkning av dina arbetsskyldigheter

En bedömningen av dina skyldigheter i arbetet ska göras utifrån ditt personliga anställningsavtal och det eventuella kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Även om du inte är bunden till facket, kan deras kollektivavtal ändå vara tillämpliga om din arbetsgivare är bunden till det kollektivavtalet. Skolan är sannolikt bunden till ett sådant kollektivavtal. Du kan alltså kontakta ditt fackförbund om du är medlem i en sådan för att tolka dina arbetsuppgifter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1991)
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?
2022-01-09 Får ägaren kamerabevaka anställda på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (98477)