Arbetstider - vad är okej?

2019-06-22 i Rast
FRÅGA
På min arbetsplats arbetar personer ensamma i lokal (café med servering) i upp till 12 h och 45 minuter per dag UTAN några schemalagda raster. Dvs att personen stänger och öppnar och får ej lämna lokalen under dessa 12 h och 45 min. Arbetsplatsen är inte anslutna till något kollektivavtal och arbetaren som befinner sig i lokalen i fråga är endast anställd och har alltså ingen ledande roll i företaget, utan har en timlön på ca 100 kr.Är detta ett lagbrott? Om detta anmäls- kommer arbetsmiljöverket att reglera detta? Och vidare- vad är de eventuella följderna för arbetsgivaren om arbetsmiljöverket väljer att gå vidare med fallet?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Arbetstid

Arbetstid regleras i arbetstidslagen. Det framgår av 5 § arbetstidslagen att ordinarie arbetstid får uppgå till högst 40 timmar i veckan, vilket är huvudregeln men det finns undantag. Veckan räknas från måndag till fredag, om inte annan beräkning tillämpas på din arbetsplats. Övertid är all sån arbetstid som överstiger det som framgår av 5 § arbetstidslagen, vilket framgår i 7 § arbetstidslagen.

Alla arbetstagare har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under en period om 24 timmar (dygnsvila) och den brytpunkt som reglerar perioden kan vara vilken timme som helst på dygnet. Detta framgår av 13 § arbetstidslagen. Det betyder att du kan arbeta väldigt mycket, exempelvis om du startar dagen med vila och sen arbetar och nästa dag avslutar med din dygnsvila, det betyder då att du kan jobba i ett helt dygn i streck. Det framkommer vidare i denna paragraf att dygnsvilan ska innehålla tiden mellan midnatt och klockan 5. Avvikelser kan göras.

I 14 § arbetstidslagen ha 36 timmar sammanhängande ledighet under en sjudagars period.

Det betyder helt enkelt att man kan jobba väldigt mycket.

Raster

Med raster menas sådana avbrott i den dagliga arbetstiden där arbetstagaren inte behöver vara kvar på jobbet, exempelvis lunch. Detta framkommer i 15 § arbetstidslagen. Det framkommer vidare i denna paragraf att arbetsgivaren ska ange rasternas längd och hur de ska ligga till. Denna rast ingår inte i arbetstiden och många använder den för just lunch. I sista stycket i den paragrafen står det att man inte ska behöva arbeta mer än fem timmar utan rast. Det betyder helt enkelt att efter fem timmar ska du ha möjlighet att ta din en rast.

Arbetsgivaren ska dessutom ordna pauser i arbetstiden. Det står inget om hur långa dessa ska vara eller hur många, men du har rätt till små pauser under dagen. Många företag har att de har en paus på förmiddag och en på eftermiddag.

Arbetsmiljö

Enligt 3 kap 2 § arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. Det betyder därmed att arbetsgivaren är skyldig till att fixa det så att ni inte mår dåligt av att arbeta. Det följer vidare av 3 kap 2 a § arbetsmiljölagen att arbetsgivaren är skyldig att planera, leda och kontrollera verksamheten så att det uppfyller kraven på en god arbetsmiljö.

Tillsyn – för arbetstidslagen och arbetsmiljölagen

Den myndighet som utövar tillsyn för arbetstidslagen, 20 § och arbetsmiljölagen, 7 kap 1 §. Enligt 22 § arbetstidslagen och 7 kap 7 § arbetsmiljölagen får arbetsmiljöverket meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagstiftningen ska följas.

Jag tycker absolut att du ska kontakta arbetsmiljöverket och höra vad de har att säga om ditt fall ifall du kan få hjälp.

Straffbestämmelser

En arbetstagare som strider mot ett förläggande eller förbud, uppsåtligen eller av oaktsamhet kan riskera böter eller fängelse, 23 § arbetstidslagen. Detsamma gäller för arbetsmiljölagen och det framkommer i 8 kap 1 § arbetsmiljölagen.

Sammanfattning

Jag förstår att ni är frustrerade över att ni arbetar så mycket och tycker absolut att ni ska kontakta arbetsmiljöverket och se om de kan hjälpa er. Här hade facket varit bra att dra in, för de är till för att hjälpa er i sådana situationer. Om ni vill ha mer hjälp av oss här på Lawline har vi duktiga jurister som kan hjälpa er.

Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.

Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (66)
2020-01-25 Har jag rätt att ta en paus under arbetstid?
2019-12-14 Vad krävs för att ha rätt att säga upp sig med omedelbar verkan?
2019-12-08 Är arbetstagare tvungen att ta rast på avsatt tid?
2019-12-03 Pauser i arbete - Regler

Alla besvarade frågor (76666)