Arbetstagares tystnadsplikt inom vården

Hej! Det finns ett fenomen jag stött på den senaste tiden inom sociala medier. Det är att man antingen som tidigare eller nuvarande anställd inom t.ex. hemtjänst, i Facebookgrupper delar med sig av händelser kring vårdtagare på arbetet.

Ett exempel skulle kunna vara "Ja, OMG där jag jobbar finns det en person som alltid skriker på mig och ibland kastar bajs runt sig...hahahaha" el. "Där jag jobbar skriker en dement person på X år ut 'Jag vill ha KUK, jag vill ha KUUUK'". Sådana och liknande kommentarer i "tråden" följs av läsare som reagerar med skrattande emojis och "hahahah".

I original skrivs ålder och kön ut i texten. Är detta lagligt?

Dessa inlägg delas då till exempel i en svensk facebookgrupp med över 160 000 medlemmar.

Jag tänker utifrån tystnadsplikt och sekretess. Tänker också ur en etisk aspekt att det är respektlöst och hänsynslöst då vårdtagarna är i beroendeställning till denna personal samt inte sällan har diagnoser som exempelvis demens m.m..

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tystnadsplikt

Som personal inom vården omfattas man av en tystnadsplikt som innebär att man inte får lämna ut uppgifter om en patient, utan patientens tillstånd. Denna tystnadsplikt omfattar bland annat uppgifter om dennes sjukdom, vilken behandling man får/fått samt uppgifter om patientens privata situation. Det spelar vidare ingen roll om dessa uppgifter röjs vare sig muntligen, skriftligen eller på något annat sätt.

Däremot så kan uppgifter lämnas om vårdtagaren godkänner till detta, i annat fall får uppgifter lämnas i allmän hälso- och sjukvård om det är helt klart att patient eller en närstående till denne inte lider men om uppgiften lämnas.

Lagstiftning

Tystnadsplikt inom vården gäller i såväl offentlig som privat vård med skillnaden att de regleras i olika lager. För offentlig vård gäller offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och för privat vård gäller patientsäkerhetslagen (PSL)

Undantag från tystnadsplikten

Det finns specifika fall där tystnadsplikten och sekretessen kan brytas trots att patienten inte gett sitt godkännande. Tre exempel på sådana fall är:

1. Uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

2. Socialtjänsten eller försäkringskassan behöver uppgifterna för en utredning av ett ärende.

3. Transportstyrelsen behöver uppgifterna för att pröva om någon är lämplig att ha exempelvis körkort.

Brott

Utgångspunkten är alltså att personal inom vården har en tystnadsplikt men att uppgifter kan lämnas med patientens samtycke, utan att denne eller närstående lider men av uppgifterna. Man får även bryta mot tystnadsplikten utan tillstånd av patienten i specifika fall, men det du lyfter upp i din fråga är inte ett sådant giltigt undantag från tystnadsplikten.

Ur en etisk aspekt som du nämner, är sådant handlande på sociala medier helt klart förkastligt. Vad du kan göra är att höra av dig direkt till vårdgivaren och förklara vad som skett eller i annat fall upprätta en anmälan hos polisen om brott mot tystnadsplikten.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo