Arbetstagares skadeståndsansvar vid olyckshändelse

Hej..

Jag jobbade för en städfirma och körde då en firma bil..

Jag råkade köra in i en annan bil och det blev skador på bilen.

Nu har arbetsgivaren dragit självrisk på ca 6000.- från min lön. OCH han säger att han har rätt att göra detta enligt lag!

Och nu är frågan.

Det framgår inte någonstans att jag skall stå för några kostnader för fordon osv i mitt anställningsavtal.

Det finns ingenting som säger att jag skall stå för några kostnader.

Men har framkommit muntligt i efterhand.

Är detta verkligen rätt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som arbetstagare kan du ha ett skadeståndsansvar gentemot din arbetsgivare men bara i vissa speciella fall. Det krävs för det första att skadan har uppståt på grund av fel eller försummelse från din sida, vilket det inte räknas som vid exempelvis en olyckshändelse. Det krävs också att det föreligger synnerliga skäl vilket är en hög tröskel att ta sig över, det kan exempelvis röra sig om grova brott gentemot din arbetsgivare eller upprepat vårdslöst agerande från din sida. Det är helt enkelt ovanligt att arbetstagare blir skadeståndsskyldiga gentemot sin arbetsgivare.

I normalfallet bli du som arbetstagare alltså inte skadeståndskyldig gentemot din arbetsgivare för en situation som du beskriver, se skadeståndslagen 4:1.

Man brukar säga att den som har den bästa möjligheten att minska konsekvenserna av att en olycka händer är den som ska stå kostnaden för den. I det här fallet är det din arbetsgivare som bäst kan skydda sina intressen genom en försäkring.

Skadeståndslagen är dock dispositiv, vilket innebär att det är möjligt för dig och din arbetsgivare att avtala om andra villkor än de som lagen föreskriver. Ett sådant avtal skulle då gälla istället för skadeståndslagen under förutsättning att det inte var oskäligt.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”