Arbetstagares skadeståndsansvar / kvittning av lön

2015-09-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag och min kollega jobbar i hemtjänsten. När vi var på besök hemma hos en kund bröt sig någon/några in i vår bil.Under passagerarsätet hade vi lagt vår nyckelknippa, med nycklar till ett 20-tal andra kunder. Utöver detta blev min kollega bestulen på värdesaker i form av mobil, plånbok samt hemnyckel.Ingen nyckel var märkt med namn, och kunde därför inte spåras till rätt adress, men med hänsyn till kunderna så erbjöds sig företaget att utföra och bekosta låsbyten hos samtliga berörda.När vi nu fick våra respektive lönespecifikation har företaget gjort avdrag för kostnaden av dessa låsbyten på min och min kollegas lön, alltså halva summan var.Det är en summa som utgör ungefär två tredjedelar av den totala lönen.Detta görs utan någon som helst motivering, och ingen på företaget har ens informerat om detta på förhand.Har företaget rätt att göra detta?Jag menar, nycklarna låg gömda under sätet, och även om det skulle kunna rubriceras som oaktsamhet, så är det ju i lika stor grad en olyckshändelse.Vi blev faktiskt bestulna.
SVAR

Hej!

Som utgångspunkt gäller arbetsgivarens s.k. principalansvar vid skador som en arbetstagare vållar i tjänsten, se 3 kap 1 § Skadeståndslag (1972:207). Föreligger det synnerliga skäl kan arbetstagaren bli skyldig att ersätta skadorna, se 4 kap 1 § SkL. Detta innebär att den absoluta utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för skador som uppkommer i tjänsten. I ditt fall är det dessutom anmärkningsvärt: det är svårt att tala om något vållande från dig och din kollegas sida, ni verkar ju ha blivit utsatta för ett brott. Att notera är att reglerna om arbetstagares skadeståndsansvar gentemot arbetsgivare är dispositiva; det innebär att reglerna i Skadeståndslagen kan avtalas bort i enskilt anställningsavtal eller kollektivavtal, nu vet ju jag inte hur ditt/ert anställningsavtal ser ut men jag har svårt att tänka mig att den här situationen skulle regleras så att utfallet blir till er nackdel.

Det bör dessutom tilläggas att för att få kvitta lönen mot en påstådd skadeståndsfordran krävs arbetstagarens, dvs. ert, medgivande. Detta verkar inte heller ha beaktats av din arbetsgivare, se lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Sammanfattningsvis låter det här väldigt konstigt och företaget har enligt min mening inte rätt att förfara på det här sättet. Jag råder er att, i första hand, påpeka detta för arbetsgivaren och i andra hand kontakta facket.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1771)
2020-09-26 Får en arbetsgivare ensam ändra ett anställningsavtal?
2020-09-26 Kan arbetsgivaren begära att jag visar upp ett utdrag ur belastningsregistret?
2020-09-25 Kan man ha två heltidsjobb?
2020-09-19 Bristande tillgänglighet

Alla besvarade frågor (84394)