Arbetstagares skadeståndsansvar gentemot arbetsgivare

FRÅGA
Hej! Jag är en ung kille på 20 år som i somras fick ett sommarjobb på en budbilsfirma där jag jobbade juli och augusti. En dag under tjänstetid råkade jag repa lite på sidan när jag skulle lämna ett paket inget stort. Samtidigt fick jag köra en bil vars högra spegel var trasig när jag fick den, vilket hela tiden gjort att jag haft skymd sikt som försvårat körningen. Nu i september då min lön för augusti skulle komma svarade inte min chef varken samtal eller sms vilket ledde till att jag den tredje arbetsdagen då jag försökt nå honom skrev att jag då måste ta kontakt med mitt fackförbund varpå han ringde upp mig minuten efteråt och sa att repan har kostat honom 10.000 kr i försäkringskostnader och han ska återkomma hur det blir med min lön. Men får han verkligen dra av den summan från min lön?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Detta kallas för principalansvar och finns reglerat i SkL 3:1. Från denna huvudregel finns ett undantag som innebär att arbetstagaren kan bli ansvarig i vissa fall (SkL 4:1) det ska då handla om ett fel eller en försummelse i tjänsten och det ska dessutom föreligga synnerliga skäl. Utan att gå in för djupt kan sägas att det ska mycket till för att en arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig och min bedömning är att det inte är aktuellt i ditt fall.

Dessutom finns det ett förbud mot kvittning av lön för det fall att din arbetsgivare skulle ta din lön i anspråk för att täcka kostnaden för den uppkomna skadan. Detta regleras i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Av framgår att det krävs samtycke från arbetstagaren för att kvittning ska få ske eller att kvittningen görs på grund av att arbetsgivaren har en fordran på arbetstagaren som beror på en skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Det finns alltså ingen möjlighet för din arbetsgivare att kvitta din lön mot sitt skadeanspråk.

Om din arbetsgivare ändå skulle göra detta riskerar han att bli skadeståndsskyldig gentemot dig (8§)

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (115)
2020-10-16 Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?
2020-10-01 Arbetsgivares principalansvar
2020-09-30 Måste jag ersätta min arbetsgivare?
2020-09-22 Kan man polisanmälas för inte gett kund i butik all information gällande kreditköp?

Alla besvarade frågor (85694)