Arbetstagares skadeståndsansvar

I anställningsavtalet så står att jag har fri tillgång till bil i arbetet.

Jag jobbade i sthlm på fredagen och åkte tillbaks på månd morron till Halmstad

där jag fick en vattenplaning och åkte av vägen,därav skador på företagets bil.

Fick ta en hyrbil för att åka vidare.Företaget fickk sammanlagd en kostnad

på 12000 kr och 6000kr drog dom på min lön.Ska jag godta detta?

Detta gäller min son

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Detta kallas för principalansvar och finns reglerat i SkL 3:1. Från denna huvudregel finns ett undantag som innebär att arbetstagaren kan bli ansvarig och därmed skadeståndsskyldig i vissa fall (SkL 4:1) det ska då handla om ett fel eller en försummelse i tjänsten och det ska dessutom föreligga synnerliga skäl. Det ställs alltså relativt höga krav för att ett skadeståndsansvar ska bli aktuellt för en arbetstagare och min bedömning är att det inte är aktuellt i ditt fall.

Dessutom finns det ett förbud mot kvittning av lön för det fall att din arbetsgivare skulle ta din lön i anspråk för att täcka kostnaden för den uppkomna skadan. Detta regleras i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Av framgår att det krävs samtycke från arbetstagaren för att kvittning ska få ske eller att kvittningen görs på grund av att arbetsgivaren har en fordran på arbetstagaren som beror på en skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Det finns alltså ingen möjlighet för din arbetsgivare att kvitta din lön mot sitt skadeanspråk.

Om din arbetsgivare ändå skulle göra detta riskerar han att bli skadeståndsskyldig gentemot dig (8§)

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000