Arbetstagares rätt till rast och pauser

2021-06-22 i Rast
FRÅGA
Hej! Min chef har schemalagt mig att arbeta ensam mellan 10:00 och 16:30. Har jag rätt att be om att få detta ändrat, då jag inte kommer få ta rast under detta skift? Vi har inte kollektivavtal på arbetsplatsen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Arbetstagares rätt till rast

Arbetstagares rätt till rast regleras i 15 § arbetstidslagen. Enligt bestämmelsen får en arbetstagare inte tvingas utföra arbete utan rast i mer än fem timmar i följd. Vad som avses med rast är sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Hur lång en arbetsrast ska vara framgår inte av lagtexten men enligt praxis måste det vara fråga om ett längre uppehåll än tio minuter. Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara minst 30 minuter. Arbetsgivaren har vidare även en skyldighet att på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.


Arbetstagares rätt till pauser

Utöver rätten till raster har du som arbetstagare enligt 17 § arbetstidslagen även rätt till mindre pauser i arbetet. Hur lång er arbetspaus ska vara framgår inte heller av lagtexten mer än att arbetsgivaren ska organisera arbetet så att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Pauserna ska, till skillnad från arbetsrasterna, räknas in i arbetstiden.


Vad som gäller i ditt fall

Som du beskriver det vill din chef att du arbetar från 10:00 till 16:30 utan någon rast. Detta utgör 6,5 h konstant arbete vilket strider mot dina rättigheter enligt arbetstidslagen. Som arbetstagare har du nämligen, som framgått ovan, rätt till minst en rast samt mindre pauser under denna tidsram. Min rekommendation till dig är att du uppmärksammar dessa rättigheter för din chef och ber om att få arbetstidsfördelningen ändrad.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (95)
2021-08-19 Har man rätt att sluta tidigare istället för att ta rast?
2021-08-08 Måste jag ha uppsyn över arbetsplatsen under min rast?
2021-08-08 Har arbetsgivaren rätt att begära att jag ska jobba 9 timmar utan rast?
2021-07-26 Rätt till OB och rätt till rast?

Alla besvarade frågor (95720)