Arbetstagares rätt till lunchrast

2017-03-30 i Rast
FRÅGA
Jag jobbar på ett städföretag där jag måste ta lunch hos kunderna som vi är hos, jag jobbar från 07:30-16:00 och får 30min lunch som jag måste ta hos kund (får alltså inte lämna arbetsplatsen). Dem vill inte ge oss måltidsuppehåll(betala min lunch), har dem rätt att göra så? Jag ska väll få möjlighet att åka till kontoret för att sedan kunna lämna kontoret under min lunch?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att tydliggöra så är det viktigt att notera skillnaden mellan en rast och en paus. Båda är viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö och rätten till dessa regleras i Arbetstidslagen.

En rast innebär ett längre avbrott, som exempelvis en lunchrast, och under denna tid står du som arbetstagare inte till arbetsgivarens förfogande utan du har rätt att fritt förfoga över din tid. Enligt Arbetstidslagens 15 § så är arbetstagaren inte skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen under denna tid och rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte behöver arbeta mer än fem timmar i följd. En rast räknas inte som arbetstid. Arbetstidslagen anger inte någon specifik längd på rasterna, bara att de skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena, Arbetstidslagen 15 §. Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten dock vara minst 30 minuter.

Rasterna får bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena på arbetsplatsen, sjukdomsfall eller annan händelse som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Måltidsuppehåll räknas dock in i arbetstiden och arbetstagaren måste i sådant fall stanna var på arbetsplatsen, men har också rätt att få betalt för denna tid, Arbetstidslagen 16 §.

Utöver rätten till raster så ska de anställda kunna ta pauser. En paus är ett kortare avbrott från arbetet där man inte får lämna arbetsplatsen och pausen räknas som arbetstid, Arbetstidslagen 17 §. Arbetstidslagen anger inte hur långa pauserna ska vara eller hur många pauser arbetstagare ska ha rätt till, men i den mån det är möjligt ska arbetstagarna helt enkelt kunna koppla av en kortare stund från arbetet. Möjligheten att ta pauser kan alltså variera med hänsyn till vilken typ av arbete man har.

Viktigt att notera är dock att man genom kollektivavtal kan göra undantag från bestämmelserna i Arbetstidslagen, vilket framgår av lagens 3 §. Det är därför viktigt att du kontrollerar om det finns ett kollektivavtal för din arbetsplats och om det i sådant fall innehåller några särskilda bestämmelser rörande arbetstider och rätten till rast, paus och ev. måltidsuppehåll.

Eftersom du arbetar mer än fem timmar så har du alltså rätt att få en lunchrast på minst 30 minuter där du inte behöver stå till din arbetsgivares förfogande och du har då rätt att lämna arbetsplatsen. En sådan rast räknas som utgångspunkt inte in i din arbetstid och du får därför inte betalt för den. Din rast får dock bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt enligt ovan angivna förutsättningar. Vid måltidsuppehåll har du inte rätt att lämna arbetsplatsen, men det räknas som ordinarie arbetstid och du har i sådant fall rätt att få betalt för denna tid. Du har också rätt att ta kortare pauser i den mån det är möjligt med hänsyn till ditt arbete och denna tid räknas in i din arbetstid.

Om det finns brister i din arbetsmiljö så bör du i första hand ta kontakt med din arbetsgivare och uppmärksamma denne om dessa problem och om inga åtgärder vidtas så kan du kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen om det finns en sådan. Om din arbetsplats saknar skyddsombud och du är medlem i facket så kan du vända dig till ditt fackförbund för att få hjälp med detta problem. Det finns också möjlighet att kontakta Arbetsmiljöverket och ställa frågor här. Man kan också anmäla dåliga arbetsförhållanden direkt till Arbetsmiljöverket som i vissa fall kan göra inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (91)
2021-07-11 Rätt till rast vid arbete
2021-06-22 Arbetstagares rätt till rast och pauser
2021-05-12 Har man rätt till en halvtimmes rast under ett fem timmars jobbpass?
2021-04-30 Får min arbetsgivare införa rökförbud?

Alla besvarade frågor (94160)