Arbetstagares rätt att avsluta provanställning

2016-11-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har jobbat på en privat skola och hade provanställning som inte blev förlängd. Arbetsgivaren skrev 1 månad och under den sista veckan valde jag att avgå då jag fick ett nytt jobb o skulle börja veckan innan jag skulle sluta. Nu så säger min arbetsgivaren att eftersom jag inte avslutade hela perioden kan jag bli betalningsskyldig. Men har jag inte rätt att avgå när jag vill inom LAS? Kan tillägga att det inte fanns någon kollektivavtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställning hittar du i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Utgångspunkten är att en arbetsgivare har en fri antagningsrätt och därmed får anställa vem denne vill. Detta har stöd i rätten att ingå avtal och att välja vem man vill avtala med, sk. kontraheringsfrihet. Det finns dock vissa begränsningar i antagningsrätten, vilket också framgår av LAS.

En provanställning utgör en form av tidsbegränsad anställning, se LAS 4 § samt 6 §. En arbetsgivare har rätt att anställa någon på prov om det föreligger ett prövobehov. Om det saknas ett sådant behov och provanställning därmed är omotiverad så kan det innebära ett försök att kringgå lagstiftningen i LAS, vilket kan aktualisera skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren, se LAS 38 §.

Provanställning får gälla högst 6 månader och om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningens skall fortsätta vid prövotidens slut så krävs att någon av parterna lämnar besked om detta till den andre. Detta besked skall ges senast vid prövotidens utgång, annars övergår provanställningen till en tillsvidareanställning, se LAS 6 § st.1 och 2. Om inte parterna har avtalat om annat så får en provanställning avbrytas även innan prövotiden har löpt ut, se LAS 6 § st. 3. Du som provanställd har alltså rätt att lämna provanställningen på plats utan rättsliga konsekvenser.

LAS är emellertid dispositiv, vilket innebär att bestämmelse med stöd av lag som avviker från LAS skall tillämpas istället, se LAS 2 § st. 1. Detta innebär att parterna kan avtala om uppsägningstid. Observera dock att parterna i det enskilda anställningsavtalet inte får avtala om villkor som är sämre för arbetstagaren än de villkor som stadgas i LAS. I ett sådant fall är avtalet inte giltigt, se LAS 2 § st. 2. Dispositiviteten innebär också att ett gällande kollektivavtal kan tillämpas framför reglerna i LAS och därmed ange andra regler för hur en provanställning skall utformas eller avslutas. Eftersom du anger att det saknas kollektivavtal i ditt fall så är det dock reglerna i LAS som skall tillämpas.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll