Arbetstagares lojalitetsplikt mot arbetsgivare

2019-12-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Berätta för slutkund om egen uppsägningHej jag är anställd som konsult och sitter ute hos kunden.Jag har sagt upp mig och har tyvärr hela 3 mån uppsägningstid.Jag undrar om jag får berätta för kunden att jag sagt upp mig?-Det hade varit skönt för det känns lite konstigt annars.Eller är det ett brott mot lojalitetsplikten till min arbetsgivare?Om jag inte får berätta det när jag vill, måste jag då låta min arbetsgivare bestämma när det är dags att berätta för kunden?Jag sitter i ett team hos kunden som består av både kundens personal men även mina "riktiga" kollegor.Får jag berätta för mina "riktiga" kollegor? Tänk om de i så fall råkar försäga sig?Påverkas ert svar av om min arbetsgivare just nu jobbar med en förlängning av mitt och mina "riktiga" kollegors avtal gentemot kunden? Väger lojalitetsplikten starkare än yttrandefriheten i det här fallet?Slutligen:Jag har ingen konkurrensklausul i mitt anställningskontrakt.Jag ska starta ett eget konkurrerande AB efter uppsägningstiden.Får jag nämna det för kunden utan att bryta mot lojalitetsplikten?När får jag i så fall berätta det? I det fall att jag måste låta min arbetsgivare bestämma när det är dags att berätta för kunden att jag sagt upp mig, får jag då berätta om företaget efter det, när kollegorna/kunden frågar?Får jag nämna för kunden att jag kan tänka mig att ha dem som kund i mitt bolag (efter uppsägningstiden) utan att bryta mot lojalitetsplikten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen allmänna arbetsrättsliga principer.

Utredning

I fallet AD 2003 nr 84 beskrev arbetsdomstolen (AD) lojalitetsplikten enligt följande: "Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Anställningen grundar förpliktelser som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och skulle därför kunna karakteriseras som biförpliktelser. Skall man söka ange en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han kan komma i pliktkollision." Lojalitetsplikten innebär enkelt uttryckt att arbetstagare har en skyldighet att bland annat avstå från åtgärder som är ägnade att skada arbetsgivaren. Efter anställningens upphörande upphör dock typiskt sett lojalitetsplikten och den tidigare arbetstagaren är då fri att exempelvis bedriva konkurrerande verksamhet om inget annat avtalats.

Det är svårt att uttala sig säkert om huruvida det du beskriver kan anses bryta mot lojalitetsplikten eller ej. Klart är att du, eftersom ingen konkurrensklausul finns, är fri att börja bedriva med din arbetsgivare konkurrerande verksamhet efter att din anställning upphört. Enligt min uppfattning framstår det även som osannolikt att du inte skulle kunna berätta för dina kollegor och den kund som leder arbetet på din nuvarande arbetsplats att du sagt upp dig. Det är dock värt att betona att allt beror helt och hållet på vilken inverkan varje enskild handling kan få på din arbetsgivare; om det exempelvis av någon anledning kan bli så att kunden väljer att inte förlänga avtalet med din arbetsgivare om just du inte fortsätter arbeta för kunden inom ramen för detta avtal så skulle det möjligen kunna räcka för att du skulle bryta mot lojalitetsplikten genom att berätta detta för kunden på förhand. Enligt min uppfattning framstår det som mer sannolikt att det skulle bryta mot lojalitetsplikten att upplysa kunden om dina planer på att börja bedriva med din arbetsgivare konkurrerande verksamhet eftersom detta knappast kan tolkas på annat sätt än som att du försöker få kunden att så småningom anlita dig istället för din arbetsgivare. Det är dock värt att betona att det skulle krävas en djupare utredning av AD:s praxis på området för att kunna göra en någotsånär korrekt bedömning av var gränserna går i ditt fall.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är i första hand att diskutera saken med din arbetsgivare. Om du finner detta olämpligt rekommenderar jag att du antingen låter utreda frågan närmare eller helt enkelt inte berättar för någon om dina planer innan din uppsägningstid tagit slut. Om du anser att det är värt kostnaden för en djupare utredning att få klarhet i vad du kan och inte kan göra så är det en tjänst Lawline tillhandahåller via nedanstående länk.
https://lawline.se/boka

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1675)
2020-01-26 Hur långt sträcker sig arbetsskyldigheten?
2020-01-21 Får man starta en konkurrerande verksamhet när man är anställd?
2020-01-17 Kan min chef neka mig en högre tjänst på grund av psykisk ohälsa?
2020-01-16 Får jag kontakta pressen om min tidigare arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (76559)